วันอังคาร, สิงหาคม 4, 2020
หน้าแรก แท็ก การทำงานด้วยความรัก

แท็ก: การทำงานด้วยความรัก

สร้างคน สร้างงาน สร้างคุณภาพชีวิต

สร้างคน สร้างงาน สร้างคุณภาพชีวิต “ไม่ได้ทำเพื่อตัวเอง ภาคภูมิใจ ที่ทำเพื่อประเทศไทย” (รอหีม หาญทะเล) “สร้างศรัทธา สร้างการมีส่วนร่วม และเป็นเจ้าของร่วมกัน” (วุฒิพงษ์ สุภัควนิช) “อยู่ที่ไหนก็ทำแต่สิ่งที่ดีๆ ใช้ศักยภาพของตนเอง ทำงานกับผู้อื่นด้วยหัวใจ และสามารถสร้างสังคมที่อบอุ่น สังคมดีได้ด้วยมือของทุกคน” (สิริดนย์ น้าวิไลเจริญ) การสร้างคน สร้างงาน สร้างคุณภาพชีวิต เป็นสิ่งที่ทุกคนเชื่อมโยง ร่วมมือกันจากทุกคนในพื้นที่จึงจะประสบผลสำเร็จ ไม่หาผลประโยชน์ให้ตัวเอง แต่ทำด้วยใจรัก ทำเพราะอยากให้สังคมดีขึ้นและมีความสุข รอหีม...
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS