วันศุกร์, ธันวาคม 1, 2023
หน้าแรก แท็ก ขอบฟ้าตื่นรู้

แท็ก: ขอบฟ้าตื่นรู้

การทำงานด้วยจิตตื่นรู้

การทำงานด้วยจิตตื่นรู้ “การตื่นรู้เป็นมิติทางจิตวิญญาณ ผู้ตื่นรู้ต้องตื่นรู้ด้วยตนเอง คนอื่นมาตื่นรู้แทนไม่ได้ การตื่นรู้ต้องตื่นรู้ทั้งกายและใจ  สิ่งสำคัญคือใจ เราจะตื่นรู้ไม่ได้เลยถ้าใจเราไม่ตื่นรู้ด้วย” ชัยพร นำประทีป “บางครั้งผู้บริหารมองไม่ค่อยเห็นว่าเจ้าหน้าที่มีภาระงานหนักมากเห็นแต่งานกองตรงหน้า มีความอ่อนล้า ทำให้จิตหลับๆ ตื่นๆ เมื่อใดที่ผู้บริหารมีจิตตื่นรู้มองเห็นความเป็นจริงที่เปลี่ยนไป ท่าทีของผู้บริหารจะอ่อนโยนลง รักคนทำงานมากขึ้น มองผู้ร่วมงานด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ด้วยความตื่นรู้ที่เกิดขึ้นในใจ”     นพ.สุวัฒน์ ธนกรนุวัฒน์  “สุขภาวะทางจิตวิญญาณ” หมายถึง สิ่งที่มีคุณค่าสูงทางจิตใจ ทั้งนี้ คำว่า...
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS