วันศุกร์, กันยายน 25, 2020

Contact

Contact Details

QualityTheStory  บรรณาธิการ
88/39  อาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 5  กระทรวงสาธารณสุข ซอย 6 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง  จ.นนทบุรี  11000

(02) 832-9400 (Main Number)
(02) 832-9540 (Fax)

Hotline : 094 879 4745  (ติดต่อสอบถาม)

Email: hathailand@ha.or.th

About us

         เว็บ Blog “Quality The Story” เป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราว ความรู้ แรงบันดาลใจ เกี่ยวกับ การพัฒนาคุณภาพ สู่ความมั่นคง อย่างยั่งยืน

Send us a message!

LATEST POSTS

Speak Up in The 4th world Patient Safety Day and 2nd...

วันที่ 17 กันยายน ในปีก่อน WHO และทั่วโลกให้ความสำคัญกับเรื่อง Patient Safety เมื่อมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ได้รู้ว่าคนไข้จะปลอดภัยได้อย่างไร ถ้าบุคลากรไม่ปลอดภัย ในปี 2020 บุคลากรทั่วโลกเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ความรุนแรง การบาดเจ็บจากการทำงาน สังคม ความท้อแท้ การฟ้องร้องต่างๆ เกิดขึ้นดังนั้นปีนี้ 2020 WHO จึงกำหนด theme ในประเด็น...
- Advertisement -