วันจันทร์, มกราคม 27, 2020

Contact

Contact Details

QualityTheStory  บรรณาธิการ
88/39  อาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 5  กระทรวงสาธารณสุข ซอย 6 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง  จ.นนทบุรี  11000

(02) 832-9400 (Main Number)
(02) 832-9540 (Fax)

Hotline : 094 879 4745  (ติดต่อสอบถาม)

Email: hathailand@ha.or.th

About us

         เว็บ Blog “Quality The Story” เป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราว ความรู้ แรงบันดาลใจ เกี่ยวกับ การพัฒนาคุณภาพ สู่ความมั่นคง อย่างยั่งยืน

Send us a message!

LATEST POSTS

Benchmarking & Continuous improvement to Innovation

Benchmarking & Continuous improvement to Innovation “ความไม่ปลอดภัยของคนไข้เราไม่ประนีประนอม ความด้อยคุณภาพเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้” “ความรู้ ทำให้เราไปได้เพียงจำกัด แต่จินตนาการ และ innovation จะทำให้เราไปได้ไกลแสนไกล”                          ...
- Advertisement -