วันพฤหัส, กรกฎาคม 18, 2019

Contact

Contact Details

QualityTheStory  บรรณาธิการ
88/39  อาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 5  กระทรวงสาธารณสุข ซอย 6 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง  จ.นนทบุรี  11000

(02) 832-9400 (Main Number)
(02) 832-9540 (Fax)

Hotline : 094 879 4745  (ติดต่อสอบถาม)

Email: hathailand@ha.or.th

About us

         เว็บ Blog “Quality The Story” เป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราว ความรู้ แรงบันดาลใจ เกี่ยวกับ การพัฒนาคุณภาพ สู่ความมั่นคง อย่างยั่งยืน

Send us a message!

LATEST POSTS

The miracle of Salt Form: One difference Leads to a...

The miracle of Salt Form: One difference Leads to a Big Change of Medication เกลือ ไม่เพียงแต่ให้คุณประโยชน์ เท่านั้น ในทางกลับกัน เกลือ ก็อาจทำให้เกิดโทษได้ จากโครงสร้างยาสูตรดั่งเดิม แต่เมื่อเติมเกลือ สิ่งที่เกิดขึ้นกับยา กลับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน่าอัศจรรย์...
- Advertisement -