การบริหารจัดการศูนย์พักคอยในชุมชน (Community Isolation Center)

0
3617
Community Isolation Center
แนวปฎิบัติในการบริหารจัดการศูนย์พักคอยในชุมชน (Community Isolation Center)

การบริหารจัดการศูนย์พักคอยในชุมชน(Community Isolation Center)  

      สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ขอเสนอสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการบริหารจัดการศูนย์พักคอยในชุมชน (Community Isolation Center)  เพื่อเป็นแนวทางสำหรับสถานพยาบาลหรือผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นสามารถ Click Download เอกสารแนวทางได้ 

Community Isolation Center
แนวปฎิบัติในการบริหารจัดการศูนย์พักคอยในชุมชน (Community Isolation Center)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here