วันเสาร์, สิงหาคม 13, 2022

โพสล่าสุด

The future and challenge of facilities management in hospital

The future and challenge of facilities management in hospital ปัญหาที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่พบในเรื่องของการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงพยาบาล คือ ผังโครงสร้างโรงพยาบาลไม่ได้ถูกออกแบบให้ครอบคลุมการใช้งานตรงตามวัตถุประสงค์ตั้งแต่แรก ทำให้การปรับเปลี่ยน function การทำงานต่างๆ เป็นไปได้ค่อนข้างยาก การจัดการในสถานการณ์อันยากลำบากนี้ ต้องอาศัยองค์ประกอบที่สำคัญในการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประสบปัญหาในการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงพยาบาล จากข้อจำกัดหลายประการ คือ ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อยู่ติดกับวังศุโขทัย มีข้อกฎหมายตีกรอบค่อนข้างมาก ...

การจัดการเครื่องมือแพทย์ในภาวะวิกฤติและความท้าทายในอนาคต

การจัดการเครื่องมือแพทย์ในภาวะวิกฤติและความท้าทายในอนาคต ความท้าทายของการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในภาวะวิกฤติ ประกอบด้วยงานสำคัญ 3 ส่วน คือ การมีเครื่องมือเพียงพอ พร้อมใช้ และได้มาตรฐาน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีระบบบริหารงานเป็นอิสระ (Public Agency) อยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบมาตรวิทยาของชาติให้สอดคล้องกับระบบมาตรวิทยาสากล โดยมีพันธกิจสำคัญคือการพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และถ่ายทอดความถูกต้องของการวัดต่างๆ ในประเทศ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านมาตรวิทยาแก่สังคมไทย เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรวิทยา อีกทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ การคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บทบาทสำคัญทางด้าน Healthcare...

Rapid Evaluation and Assessment (REAM), and Clinical Audit in Practice

Rapid Evaluation and Assessment (REAM), and Clinical Audit in Practice โรงพยาบาลต้องมีการประเมินตนเองที่น่าเชื่อถือ Rapid Evaluation and Assessment (REAM) เป็นเครื่องมือที่โรงพยาบาลสามารถใช้ในการประเมินตนเองได้อย่างกระชับ ฉับไว ใช้ประเมิน Compliance ได้ ...การใช้เครื่องมือ Rapid Evaluation and...

Leadership Hack : Future Management for COVID-19 กลยุทธ์แห่งการอยู่รอด

Leadership Hack : Future Management for COVID-19 กลยุทธ์แห่งการอยู่รอด “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” คือ ความเชื่อมโยงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของโครงการต่าง ๆ ของรัชกาลที่ 9   ปัจจุบันทั่วโลก และประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาโรคระบาด COVID-19  ทุกโรงพยาบาลมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด (Utilization) ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้ป่วยจำนวนมาก ที่เข้ารับการรักษามีทั้งผู้ป่วย COVID และ...

Emergency Response How to Develop a Scaling-up Strategy

Emergency Response: How to Develop a scaling-up Strategy ในภาวะที่หน่วยบริการได้รับผลกระทบจากโควิด ที่ส่งผลต่อทุกคน ใน รพ. หน่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินเป็นงานบริการด่านหน้าได้รับผลกระทบมาก จาการขาดทรัพยากรที่ดูแลผู้ป่วยปกติ ในสถานการณ์โควิด เราจะรู้ว่า มีเหตุการณ์ ที่กระทบต่อการดูแลและให้บริการ หลังการตอบสนองแล้วจะมีบทเรียนที่จะต้องทบทวนเพื่อฟื้นคืนการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร และอะไรคือสิ่งที่ต้องพัฒนาและ ยกระดับ พญ.นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมการแพทย์ 1. สถานการณ์เชิงนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการของหน่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน...

หัวใจเล็ก ๆ กับปาฎิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่

หัวใจเล็ก ๆ กับปาฎิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ สาวิกาสิกขาลัยไม่ได้สอนให้เปลี่ยนแปลง หรือหนีออกไปจากโลก แต่สอนวิชาแห่งชีวิตที่ไม่มีที่ใดเคยสอน คือสอนให้เรารู้ว่าจะอยู่อย่างไรในโลก อย่างที่โลกเป็น “คุณมีการจินตนาการหรือไม่ว่า คุณจะปรารถนาที่จะตายแบบใด” ไม่มีใครต้องการตายโดดเดี่ยว ตายที่ ไม่ดี เราสามารถออกแบบความตายได้ โดยคนใกล้ตัว “ปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ กับหัวใจที่เล็ก ๆ ที่ประทับใจ” พว.พรวรินทร์ บุตราวงศ์ พยาบาลผู้ที่ใช้ “พลังแห่งความรัก” เยียวยาและรักษาสามีที่ป่วยเป็นมะเร็งเมื่อ 18 ปี ก่อน จากผู้ป่วยที่แพทย์บอกให้ทำใจอาจอยู่ไม่ถึง 4...

QUALITY CARE

- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS

เรื่องราวการสร้างแรงบันดาลใจ

ทุกข์ และสุข มีหนึ่งสิ่งที่เหมือนกัน คือ เดี๋ยวมันก็ผ่านไป

ทุกข์ และสุข มีหนึ่งสิ่งที่เหมือนกัน คือ เดี๋ยวมันก็ผ่านไป https://youtu.be/hYAui_avIzM เราจะมาเรียนรู้ความสุข และการเปลี่ยนความทุกให้ผ่านไปของนักสร้างความเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่หลาย ท่านมองเห็นเป็นเพียงเรื่องเล็ก น้อย แต่กลับกลายเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ของผู้ที่ได้รับ คือ นพ.สันติ ลาภเบญจกุล        นักพัฒนา ”ลำสนธิโมเดล” ทางออก”ชุมชนคนชราอย่างมีคุณภาพ” การสร้างความเปลี่ยนแปลง และต้องการทำให้ชีวิตผู้คน ดีขึ้น มีความสุขกับการได้เห็นเรื่องราวต่างๆ ดำเนินการไปในทางที่ดี อย่างเรื่องเกี่ยวกับผู้สูงอายุบางทีก็ไม่ใช่หน้าที่โดยตรง บางทีก็เป็นหน้าที่โดยตรงของท่าน...

ความสุขง่ายๆ ที่ทุกคนไม่รู้

ความสุขง่ายๆ ที่ทุกคนไม่รู้ https://youtu.be/UWItzaMWx-8 ครั้งนี้เราจะพาคุณมารู้จักความสุขง่ายๆ ในแบบที่คุณอาจไม่เคยคิดถึงเลย จากแนวคิดของ นพ.คณพล ภูมิรัตนประพิณ ที่เป็นถึง CEO และ Co-Founder ของ Health at Home ผู้บริการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่บ้าน  ผู้ที่มองเห็นปัญหาของสังคมในปัจจุบัน ที่หลาครอบครัวไม่มีเวลาดูแลผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุในบ้าน จึงได้เกิดการพัฒนาแอพพลิเคชั่น สำหรับค้นหาผู้ดูแลที่เชื่อใจได้ แถมยังสามารถตรวจสอบอาการของผู้ป่วยได้ด้วยตัวเอง เพื่อทำให้บ้านกลายเป็นโรงพยาบาลอย่างเหมาะสม ทั้งเก่งและมีความคิดที่ซับซ้อนขนาดนี้...

ปิติสุข กับชีวิตที่ทำเพื่อสังคม

ปิติสุข กับชีวิตที่ทำเพื่อสังคม https://youtu.be/ZUcJdRL43q4 ความสุขของเรา เป็นแบบไหน คงมีรูปแบบ และหน้าตา ที่ไม่เหมือนกัน คงแล้วแต่ใครจะจินตนาการความสุข แบบที่เราต้องการ ออกมาเป็นรูปธรรม ที่จับต้องได้ตามความต้องการของเรา ความสุขทั้งหมด ก็ขึ้นอยู่กับความคิดของเรานั้นเอง วันนี้เรามาเรียนรู้มุมมองความสุข กับการทำงานเพื่อสังคม ของบุคคลคุณภาพ มากด้วยประสบการณ์อย่าง ดร.อำพัน วิมลวัฒนา กันคะ การทำงานต้องทำให้มีความสุข ถามว่าทำอย่างไร จะทำงานให้มีความสุข จริงๆ ก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวเอง การพัฒนาอย่างยั่งยืน...

คิดให้สุข กับบุคคลต้นแบบ

คิดให้สุข กับบุคคลต้นแบบ https://youtu.be/V7CNfE2QoRs บุคคลที่รักในความ “ชอบคิด” แต่ความคิดของเขาคนนี้ มีผลกับระบบการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล “คิด”    แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ จึงเกิดเป็นรูปธรรมที่สามารถมองเห็นได้ หากอยากทราบว่า จะจัดการกับระบบความคิดให้ดีได้อย่างไร ต้องมารู้จักกับแนวคิด ของ นพ.ทรนง พิลาลัย รักษาการหัวหน้าสำนักพัฒนาองค์กร ผู้ใช้ความคิดสร้างความสุขให้กับผู้ทำงานพัฒนาคุณภาพ เรียบง่าย คำพูดขึ้นต้นที่คุณหมอพูด ทุกอย่างใช้แค่คำนี้ก็จบ เข้าใจ แล้วก็ช่วยให้แก้ปัญหาได้ งานที่ทำออกมาก็จะดีขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ วันพรุ่งนี้...

งานประจำสร้างสุข

งานประจำสร้างสุข https://youtu.be/j1sBf47-JkI พูดถึงงานประจำ หลายคนก็ถอนหายใจแล้ว เพราะรู้สึกว่างานที่ทำ น่าเบื่อ ทำแต่สิ่งเดิมๆ ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเร้าใจ ทำไปแบบให้ผ่านไปวันๆเท่านั้น แต่วันนี้ เรามีแนวคิดในการสร้างความสุข ในงานประจำของคุณ ให้ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป กับ อาจารย์วราภรณ์ สักกะโต หัวหน้าสำนักส่งเสริมการพัฒนา สรพ. สาวสวยประจำออฟฟิศของสถาบันที่เธอได้ทำงานอยู่ ใครที่ได้มีโอกาสรู้จัก จะรู้ว่าเธอเป็นคนเก่ง อารมณ์ดี เป็นผู้สร้างสีสันของงานนั้นๆ เสมอ ครั้งนี้เราจะมาเปิดเผยถึงการสร้างแรงบันดาลใจ ทั้งส่วนตัว และการทำงาน...

สมดุล แห่งความสุข

สมดุล แห่งความสุข https://youtu.be/bjOaIFvbBf0 วิธีสร้างสมดุล ให้กับความเครียด และความสุขนั้น อยู่ร่วมกัน ของผู้นำระบบงานพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล        ผู้มุ่งพัฒนากระบวนการประเมินรับรองแบบเสริมพลัง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน จะเป็นอย่างไร แค่เริ่มก็ฟังดูจะเครียดแล้ว และผู้ที่ต้องอยู่บนภาระหน้าที่ ที่หนักที่สุดแบบนี้ อย่าง นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) จะมีวิธีจัดการปัญหา และสร้างความสุขไปพร้อมๆ กันได้ยังไงกันนะ ความสุขก็เหมือน“การปลูกต้นไม้”...

ความสุขเกิดขึ้นจากใจ

ความสุขเกิดขึ้นจากใจ https://youtu.be/aKBOT_pFU4Y หากคุณเป็นคน ที่กำลังมีความทุกข์ จนส่งผลต่อคุณภาพจิตใจ รองมาค้นหาคำตอบของความสุขที่เกิดจาก การเปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนมุมคิด จนทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงได้ เหมือนดัง พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้ที่เปลี่ยนความทุกข์ ให้กลายเป็นโอกาส จากที่เคยเป็นคน มีความสุขอยู่ตลอดเวลา เป็นคนชอบมี Activity ชอบมีกิจกรรม อยู่มาวันหนึ่ง วันที่ไปตรวจคนไข้ แล้ว เกิดจับเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจคนไข้ไม่ได้ มันหล่นลง และก็เริ่มขยับมาจนยกขาไม่ได้ เดินไม่ได้ไปข้างหนึ่ง ทั้งซีกของร่างกายนั้น...

เคล็ดลับสะท้อนความสุข ให้หลุดจากความเครียด

เคล็ดลับสะท้อนความสุข ให้หลุดจากความเครียด https://youtu.be/KgCYXNRyH4k หากพูดคำว่า “ความทุกข์, ความเครียด” คำสั้นๆ แต่ส่งผลทางจิตใจมหาศาล พอๆ กับคำว่า “ความสุข”        บางครั้งเราอาจจะคุยกับใคร ต่อใครมากมายในแต่ละวัน ทั้งฟัง โต้ตอบ แต่หากลองถอยห่างออกมา คุณอาจ         จะเห็นว่าเรา “ไม่เคยคุยกับตัวเองเลย” เราจึงมีมุมมองความสุขของ ดร.นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท...

ทางออกของปัญหา กับความสุขที่มีคุณภาพ

ทางออกของปัญหา กับความสุขที่มีคุณภาพ https://youtu.be/QDhJL-Pv1Rw ปัญหา ปัญหา เชื่อว่าทุกคน ทุกอาชีพ ทุกตำแหน่งหน้าที่ ต้องพบเจอ แต่จะมีสักกี่คนที่จะกล้าเผชิญหน้ากับเรื่อง    ที่เกิด และหากอยากทำให้ปัญหากลับกลายเป็นโอกาส ต้องคิดอย่างไร ปฏิบัติแบบไหน เมื่อเจอเรื่องทุกข์ ควรสร้างระบบการพัฒนาตัวเองอย่างไร เรามาหาแรงบันดาลใจ ในการแก้ไขปัญหา แบบมีความสุขกับ อาจารย์โกเมธ นาควรรณกิจ รองผู้อำนวยการ สรพ. กันคะ งานของผู้เยี่ยมสำรวจ คือ...

ความสุขยิ่งใหญ่ ของผู้หญิงตัวเล็ก

ความสุขยิ่งใหญ่ ของผู้หญิงตัวเล็ก https://youtu.be/FmoZD303dCw ในทุกอย่างมีความโชคดีในความโชคร้ายคะ และถ้าคุณหาสิ่งนั้นเจอ ก็ทำให้ชีวิตคุณมีความสุขขึ้นทีละเล็กทีละน้อยได้ คำพูดของผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยป่วย เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะสุดท้ายที่หัวใจ ใช่แล้วคะ คุณฟังไม่ผิด ระยะสุดท้าย และตอนนี้เป็นเพียงแค่อดีตไปแล้ว เราจะพาคุณไปรู้จักกับเธอและ ฟังเรื่องราวต่างๆ ที่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตของเธอ เธอ คือ คุณเบลล่า-ศิรินทิพย์ ขัติยะกาญจน์ วินาทีแรกที่รู้ตัวว่าเป็นมะเร็ง ตอนนั้นเธอยังเรียนไม่จบ และมีความคิดช่วงหนึ่งเข้ามาในหัว ว่าอยากจะทำภารกิจหรือทำหน้าที่ ความรับผิดชอบของตัวเองให้จบก่อน แล้วค่อยกลับมาให้ คีโม แต่พอเธอตั้งสติได้ก็รู้ว่านั้นเป็นความคิดที่ผิดมาก ทำไมจึงคิดถึงสิ่งของนอกกายมากกว่า...