การติดตั้งกล้องวงจรปิดกับสิทธิผู้ป่วย

0
14170
🌺เคล็ดลับงานคุณภาพ 🌺
การติดตั้งกล้องวงจรปิดกับสิทธิผู้ป่วย
ในช่วงที่ผ่านมา โรงพยาบาลบางแห่งมีแนวคิดจะติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อช่วยเฝ้าระวังผู้ป่วยที่อาจมีอาการทรุดลงในขณะอยู่ในห้องพิเศษหรือในพื้นที่ที่พยาบาลอาจมองไม่ค่อยเห็น, เพื่อเป็นหลักฐานในทางคดี กรณีเกิดคดีความขึ้นในโรงพยาบาล, หรือเพื่อเก็บเป็นหลักฐานที่ใช้ในการทบทวนเพื่อการเรียนรู้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ขึ้น แต่การติดตั้งกล้องวงจรปิด ก็ทำให้ทีมงานเป็นกังวลว่าจะกระทบสิทธิผู้ป่วยหรือไม่   วันนี้เคล็ดลับงานคุณภาพ ชวนมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับ  ซึ่งในต่างประเทศ ก็มีคำถามทำนองนี้เช่นเดียวกัน แนวทางที่น่าจะนำมาปรับประยุกต์ใช้ ได้แก่

– โรงพยาบาลต้องกำหนดว่า วัตถุประสงค์ของการติดตั้งกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลในพื้นที่นั้นคืออะไร หลักการสำคัญที่ต้องยึดถือ คือ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อสาธารณะต้องมากกว่าผลกระทบต่อสิทธิผู้ป่วยแต่ละคนอย่างชัดเจน และไม่มีทางเลือกอื่นที่เหมาะสมเท่าการติดตั้งกล้องวงจรปิด
– ผู้รับผิดชอบต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่และตัวแทนผู้ป่วย ก่อนเริ่มดำเนินการ
– ผู้รับผิดชอบต้องจัดทำแผนการดำเนินงาน ผังการติดตั้ง ตำแหน่งและมุมกล้องที่คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วยและญาติ
– ต้องมีการกำหนดผู้รับผิดชอบดูแลระบบ ตลอดจนระยะเวลาที่ภาพและเสียงจะมีการบันทึกไว้
– มีการกำหนดผู้มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลภาพและเสียงที่บันทึกไว้ สถานการณ์ที่ผู้มีสิทธิจะขอเรียกดูภาพและเสียงที่บันทึกไว้ และขั้นตอนการขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลที่บันทึกไว้จากบุคคลภายนอก
– เมื่อระบบดำเนินงานแล้ว ทุกครั้งที่มีการบันทึกภาพ ให้มีสัญญาณที่บ่งบอกให้ผู้ที่อยู่โดยรอบ รับรู้ว่ากำลังมีการบันทึกภาพอยู่
– กรณีที่ภาพที่นำมาใช้งาน ติดภาพผู้ป่วยท่านอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ต้องการศึกษารายละเอียด ให้ทำให้ภาพผู้ป่วยที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องดูไม่ชัด เพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยท่านอื่น

Image by เฉลิมพล ศรีสังข์ from Pixabay

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here