วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 6, 2023
หน้าแรก แท็ก พยาบาล

แท็ก: พยาบาล

วิเคราะห์เจาะลึกมาตรฐานองค์กรพยาบาล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วิเคราะห์เจาะลึกมาตรฐานองค์กรพยาบาล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน   เมื่อมาตรฐานการพยาบาลเป็นสิ่งสำคัญ จะมีเทคนิคหรือวิธีการอย่างไรที่จะให้พยาบาลทุกคนได้นำมาตรฐานองค์กรพยาบาลมาประยุกต์ใช้ เพื่อการพัฒนาคุณพยาบาลอย่างยั่งยืน มาตรฐานองค์กรพยาบาล เป็นมาตรฐานที่พยาบาลทุกคนควรปฏิบัติในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง มาตรฐานตอนที่ II-2.1 การกำกับดูแลวิชาชีพด้านการพยาบาล 2 ข้อ คือ ก.การบริหารการพยาบาล ข.ปฏิบัติการพยาบาล (Nursing Practice) และที่เป็นเป้าหมาย/ผลลัพธ์ของการปฏิบัติการพยาบาล ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพของสภาการพยาบาล  ผู้นำองค์กรพยาบาลควรศึกษา มาตรฐานต่างๆ ให้เข้าใจ คำหลัก (Key word)...
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS