วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 28, 2021
หน้าแรก แท็ก Coach

แท็ก: Coach

Coach for Success

Coach for Success สุขกับทุกข์เป็นของคู่กัน สุขและทุกข์ต่างไม่เที่ยงแท้ยั่งยืน เราสามารถ “เลือก” ที่จะสุขหรือทุกข์ได้ สุขทำให้เรา “กล้า” ทุกข์ทำให้เรา“กลัว” ระดับความสุขขึ้นอยู่กับ “การยอมรับ” มองทุกข์อย่างไรให้เป็นสุข Coach (โค้ช) เป็นหลักการสำคัญที่หน่วยงาน องค์กรต่างๆ เริ่มนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากสามารถส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพของงาน และเพิ่มศักยภาพของบุคลากร ซึ่งอาจส่งผลต่อ productivity ขององค์กร ผู้ใช้กระบวนการโค้ชสะท้อนให้ผู้ถูกโค้ชเห็นตัวเองเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน ดังนั้นถ้าเรามีความเข้าใจในหลักการโค้ชที่เน้นเรื่องกระบวนการแล้ว...
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS