วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 6, 2023
หน้าแรก แท็ก Save Cost

แท็ก: Save Cost

ปฏิรูประบบสาธารณสุขอย่างไร ให้ Safe life, Save Cost

ปฏิรูประบบสาธารณสุขอย่างไร ให้ Safe life, Save Cost ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่เพียงวาทะกรรมเท่านั้น แต่สามารถนำมาใช้ได้จริง พระองค์ทรงสอนไว้ว่า ปรัชญานี้ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ให้สามารถที่จะรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 4 ประการ  คือ การเปลี่ยนแปลงด้านวัตถุ (รวมถึงการเงิน การคลัง) การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม (รวมถึงระบบสุขภาพ) การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรม ส่วนความพอเพียง คือ...
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS