วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024
หน้าแรก แท็ก SHA

แท็ก: SHA

SHA&HA ขับเคลื่อนพร้อมกันอย่างมีพลัง

SHA&HA ขับเคลื่อนพร้อมกันอย่างมีพลัง  “ความยั่งยืนที่อาจจะไม่ต้องลงทุนด้วยเทคโนโลยีราคาแพงทันสมัย แต่ใช้ความเรียบง่าย ลดทอนสิ่งที่ไม่จำเป็นลง หันมาเข้าใจในคุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่ ใกล้ชิดธรรมชาติ วิถีชีวิต มีความรัก ความเอื้ออาทรเป็นพื้นฐานที่สำคัญ” ดวงสมร บุญผดุง แนวคิดของการใช้ มาตรฐาน กฎระเบียบ มาบูรณาการกับแนวคิดจิตวิญญาณในการทำงานจะส่งผลต่อการส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์ มีพลังร่วมในการเปลี่ยนผ่าน และมีนวัตกรรมการทำงานไปสู่สิ่งที่เหนือกว่าการทำงานตามปกติ มีพลังใจ มีความอิ่มเอมใจ มีความสุข งานมีความสมบูรณ์ และมีความสนุกในการทำงาน ที่สำคัญ คือ สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างปิติสุข การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาคุณภาพ...

องค์ประกอบ SHA จากการเยี่ยมสำรวจ

องค์ประกอบ SHA จากการเยี่ยมสำรวจ “ดอกไม้ที่สวยที่สุดยังไม่บาน” มาตาราฐาน HA จะยกระดับให้โรงพยาบาลมีคุณภาพประดุจดอกไม้ที่สวยงาม  เมื่อโรงพยาบาลประเมิน HA จะพบว่ามีสิ่งที่เป็นโอกาสพัฒนา ยังไม่ใช่ดอกไม้ที่สวยที่สุด เมื่อเอามาตรฐานเป็นมาตรวัด คนในโรงพยาบาลเกิดความเครียด SHA เพิ่มมุมมองไปที่คนปลูกดอกไม้ บางครั้งดินไม่ดี น้ำแล้ง คนปลูกยังเพียรพยายามปลูกจนได้ดอกไม้ถึงเพียงนี้ SHA จึงเพิ่มมิติที่คุณค่าของคน มิใช่ประเมินเฉพาะคุณค่ามาตรฐาน สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงตรัสไว้ว่า “ฉันไม่ต้องการให้พวกเธอเป็นแต่...
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS