วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 24, 2024
หน้าแรก แท็ก Sustainability

แท็ก: Sustainability

Build Well-Being Leader in Leading Organization Sustainability

Build Well-Being Leader in Leading Organization Sustainability       สุขภาพกายใจที่ดี พร้อมด้วยเจตจำนงอันมุ่งมั่น ย่อมนำมาซึ่งผลงานที่ยอดเยี่ยม Wellbeing people with strong sense of meaningful purpose will deliver outstanding performance การปรับเปลี่ยนมิติมุมมองของชีวิตใหม่ การเห็นคุณค่าของตนเอง...

Nursing Perspective with Change and Collaboration for sustainability

Nursing Perspective with Change and Collaboration for sustainability “ Proud to be a Nurse” ดร.กฤษดา แสวงดี อาจารย์เรวดี ศิรินคร                   ...

Learning Key for Sustainability

Learning Key for Sustainability "การเรียนรู้เป็นกุญแจสำคัญสู่ความยั่งยืน โดยการเรียนรู้ต้องเกิดจากการปฏิบัติจริง มีการสะท้อนความคิด ถือเป็น Collective learning และต้องแสวงหาความรู้จากภายนอก" ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช การดำรงชีวิตในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง หรือ VUCA world โดยยกตัวอย่างการจัดประชุมวิชาการประจำปี ของ สรพ. ที่ได้จัดมาถึง 20 ปี และมีการเปลี่ยนแปลงและยกระดับพัฒนารูปแบบและแสวงหาความร่วมกับภาคี    เครือข่ายต่างๆ มากมาย เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง...
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS