คุยเรื่อง Digital Mindset กับคนโรงพยาบาล เขาทำกันอย่างไร

0
6212

ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยี หรือดิจิตอลเข้ามามีส่วนสำคัญในงานโรงพยาบาลเป็นอย่างมาก แต่หากเราลองมองกลับมาทบทวนใคร่ครวญอีกทีเราจะรู้ว่าที่จริงแล้วเทคโนโลยีนั้นอยู่กับเรามาเป็นเวลานาน กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราโดยไม่รู้ตัว เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต เพียงแต่วิกฤตที่ผ่านมาเป็นตัวกระตุ้นทำให้มนุษย์เราอาศัยเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ประกอบกับเทคโนโลยีนั้นมีความก้าวหน้ามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ ระบบปัญญาประดิษฐ์ การเข้าถึงเทคโนโลยีที่ง่ายมากขึ้น ฯลฯ  ส่งผลให้เราจำเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตามจะพบว่ามีทั้งคนที่เปลี่ยนแปลงได้ และเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ซึ่งล้วนส่งผลต่อความสุขและผลลัพธ์ของการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน

ในการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ปรับตัวได้เท่าทันกับเทคโนโลยีนั้น โดยเริ่มต้นได้ที่การปรับ “กรอบความคิด (Mindset)” ของเราเอง หากจะถามว่า Mindset คืออะไร Mindset คือกรอบแนวคิด ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ วัฒธรรม ที่แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมและการตัดสินใจของเราต่อสิ่งต่างๆ สิ่งสำคัญในการพัฒนา Mindset ของตัวเรา คือ การเปลี่ยนความคิดและทัศนคติที่ตัวเรา หากเราสามารถเปลี่ยนแปลง Mindset เราได้ไว เราจะเป็นคนที่สามารถทำสิ่งใหม่ๆ และมีทักษะในการเรียนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

“Mindset เปรียบเสมือนกลไกหรือเครื่องจักร ที่มักเปลี่ยนแปลงได้ยาก แต่หากทำให้กรอบแนวคิดเปลี่ยนแปลงได้ ทัศนคติจะต้องเปลี่ยน แล้วจะส่งผลให้เราประสบความสำเร็จในการทำงาน”

 

ปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนแปลง Mindset เพื่อการปรับตัวในการทำงานยุคดิจิตอล

 1. การเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรง (Experience)
 2. การตรึกตรองและคิดใคร่ครวญ จากประสบการณ์ที่เราได้รับ (Reflection)
 3. มุมมองที่เกิดจากประสบการณ์ที่เราพบเจอ อาจจะไม่ต้องเหมือนกัน (Perspective)
 4. ฟังอย่างตั้งใจ โดยฟังให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ก่อนตัดสินใจใดๆ (Listening)
 5. ใช้ Mindset ดั้งเดิมในตัวเราที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิด ได้แก่ การรับรู้คุณค่าในตนเอง (Value) การให้ความรัก (Loving) และมีความเมตตาแก่กัน (Kindness)
 6. ขอให้เราเป็นตัวของตัวเอง (Passion)
 7. การให้พลัง (Power) แก่กันไม่ใช่การบังคับหรือใช้กำลัง (Force)
 8. กระตุ้นเสริมพลังซึ่งกันและกันโดยการสร้างวัฒนธรรมไม่ตำหนิ หรือกล่าวโทษ (No blame culture)

วิธีการปรับ Mindset ของตนเองเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน

 1. ค้นหาเพื่อนร่วมทางเพื่อเดินทางไปด้วยกัน
 2. อย่าถอดใจ แม้จะเหนื่อยหรือท้อแท้แค่ไหนก็ตาม
 3. เรียนรู้จากทุกๆ ที่ที่เราได้เข้าไป เพราะสิ่งเหล่านี้ คือ ประสบการณ์
 4. ทำงานเป็นทีม
 5. สร้างกำลังใจให้กันอยู่เสมอ
 6. จงอย่าลืมตามความฝันของตนเอง
 7. มี 3 รู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ รู้ตน รู้คน รู้งาน

ดังนั้น การปรับ Mindset ในยุคดิจิตอล ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่แต่เป็นการเปิดใจเพื่อการเรียนรู้ ปรับความคิด ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและส่งผลกระทบต่อชีวิตเราโดยไม่รู้ตัว นั่นก็คือ Growth Mindset นั่นเอง

บรรณสรณ์ เตชะจำเริญสุข

ผู้เรียบเรียง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here