Life is miracle

0
1332
Life is miracle
Life is miracle

Life is miracle

แรงบันดาลใจหรือสิ่งยึดเหนี่ยวในชีวิตทำให้ก้าวข้ามจุดเปราะบางมาได้”

Worrying doesn’t change anything, The things you can change is your attitude

ชีวิตทุกๆ คนมีเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าเราจะเริ่มต้นหรือทำให้ชีวิตมหัศจรรย์ได้จริงหรือไม่ และอย่างไร น้องธันย์ อายุ 14 ปี ประสบอุบัติเหตุทำให้ต้องเสียขาทั้ง 2 ข้าง แต่ขณะฯให้สัมภาษณ์ พบภาพรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าตลอดเวลา คุณเบลล่า ป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและมีเนื้องอกในหัวใจซึ่งโอกาสเกิดเพียงร้อยละ 1 กำลังศึกษาปริญญาโท ณ ประเทศอังกฤษ ทำให้ต้องกลับมารักษาตัวเมืองไทย ได้ต่อสู้ด้วยพลังของตนเอง จนผ่านอุปสรรคนานับประการ คุณเบลล่าผ่านจุดนี้มาได้อย่างไร

ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ (น้องธันย์) เมื่อปี พ.ศ.2554 ด.ญ.ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ หรือ น้องธันย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดตรัง เดินทางไปเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศสิงคโปร์ แต่ต้องประสบอุบัติเหตุรถไฟฟ้าทับขาทั้งสองข้างจนต้องถูกตัดขา แต่แม้จะต้องใส่ขาเทียม น้องธันย์ สามารถสอบเข้าศึกษาต่อที่คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้สำเร็จ ความสามารถและพลังใจของน้องธันย์ยิ่งใหญ่มาก ได้รับโอกาสให้เป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจจากชีวิตจริง และทำกิจกรรมต่างๆ และได้รับเลือกให้ทำหน้าที่ “ผู้สำรวจความสุขคนไข้” อีกด้วย

ศิรินทิพย์ ขัติยะกาญจน์ (เบลล่า) คุณเบลล่า ในวัย 26 ปี ในขณะที่กำลังเรียนปริญญาโทปีสุดท้ายที่ประเทศอังกฤษ กลับมีอาการป่วยจึงเดินทางกลับประเทศไทย ด้วยคาดหวังว่าจะมารักษาตัวเพียงชั่วคราว แต่กลับพบคำตอบว่าตนเองป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง แพทย์คาดว่ามีเวลาเหลือเพียง 6 เดือน เธอกลับมารักษาตัว โดยได้รับเคมีบำบัด ฉายแสง ผ่าตัดใหญ่ ผ่าตัดเล็กแทบนับครั้งไม่ถ้วน ปัจจุบันโรคมะเร็งสงบแล้ว การต่อสู้และพลังความรักจากคนรอบข้างทำให้ค้นพบความสุขในชีวิตที่เรียบง่ายและใกล้ตัวมากยิ่งขึ้น นั่นคือ การใช้เวลาปัจจุบันอยู่กับครอบครัว กับคนที่รักเธออย่างรู้คุณค่าและได้ทำงานจิตอาสาเพื่อผู้ป่วยมะเร็งที่หลากหลายรูปแบบ รวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ป่วย

ได้เสนอ 10 ข้อคิดในการใช้ชีวิตกับมะเร็งอย่างเป็นสุข ดังนี้

  1. ยอมรับความจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว กลับมาอยู่กับปัจจุบัน
  2. มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเอง
  3. ไม่เปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่น
  4. อยู่กับปัจจุบัน ไม่กังวลถึงอนาคต หรือ อดีตที่แก้ไขไม่ได้แล้ว
  5. มองโลกตามความเป็นจริง มีความสุขอยู่กับสิ่งรอบตัว
  6. ให้รางวัลกับตัวเองเล็กๆ น้อยๆ เมื่อมีโอกาส
  7. มีความหวัง ความเชื่อมั่น หมั่นสร้างกำลังใจให้ตัวเองอยู่เสมอ
  8. ตั้งเป้าหมายและความฝัน
  9. ใช้ชีวิตตามปกติ อย่าคาดหวังกับชีวิตมากเกินไปใช้ชีวิตให้สมดุล
  10. แบ่งปันเรื่องราวเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น

ดาวน์โหลดที่นี่…ฟรี Life is miracle

ถอดบทเรียน ปฏิการ ดิสนีเวทย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) โรงพยาบาลหาดใหญ่

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here