R2R Learn Unlearn & Relearn ขยับเพื่ออนาคต ลดวิกฤติองค์กร

0
2234
R2R Learn Unlearn & Relearn ขยับเพื่ออนาคต ลดวิกฤติองค์กร
R2R Learn Unlearn & Relearn ขยับเพื่ออนาคต ลดวิกฤติองค์กร

R2R Learn Unlearn & Relearn ขยับเพื่ออนาคต ลดวิกฤติองค์กร

“ความเป็นไปได้ใหม่ๆ เริ่มจากการทำอะไรที่ไม่เหมือนเดิม” (ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชน)

อ.นพ.อัครินทร์ นิมมานนิตย์                                                                                                    ยุคกลางรักษาคนไข้จิตเวชโดยความเชื่อว่าเมื่อนำก้อนหินแห่งความบ้าคลั่ง (stone of madness) ออกจากสมองแล้วคนไข้จะหาย ประเทศไทยก็ยังมีการใช้ความเชื่อที่ไม่มี Evidence ใดรองรับ เช่น คนแต่งกายคล้ายพระใช้แผ่นทองคำมาสก์หน้าเสริมความงาม หรือกรณีร่างทรงออกมาทำนายว่าทีมหมูป่ากำลังจะหมดลมหายใจ เราเชื่อข้อมูลเหล่านี้หรือไม่ การดูแลรักษาคนไข้ไม่ควรใช้ความเชื่อจำเป็นต้องใช้ความรู้ที่เป็น  Evidence based ที่เกิดจาก practice ที่ทันสมัยเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย เป็นความท้าทายที่นอกจากจะต้องเปลี่ยนให้ทันกับความรู้ที่ออกมาใหม่แล้ว ยังต้องเปลี่ยน mindset และวิธีทำงานกับคนรุ่นใหม่ให้ได้  วิทยากรจากทั้งสองสถาบันจะแสดงให้เห็นวิธีการที่แตกต่างกันของภาครัฐและภาคเอกชน ให้ทุกท่านเป็นทางเลือก “ขยับเพื่ออนาคต ลดวิกฤติองค์กร”

ผศ.พญ.อนัญญา พงษ์ไพบูลย์                                                                                              การวิจัย คือ การศึกษาอย่างเป็นระบบระเบียบเพื่อหาคำตอบของปัญหา แสวงหาความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการที่เป็นที่ยอมรับของแต่ละสาขา ขั้นตอนการทำวิจัยประกอบด้วย 1. ตั้งคำถามการวิจัย 2. ออกแบบการวิจัย 3. ทำวิจัย 4. สรุปผล R2R เป็นการวิจัยรูปแบบหนึ่งมีจุดสำคัญ ดังนี้ 1.คำถามต้องอยู่ในงานประจำ จึงเรียก routine to research คือ เป็นปัญหาในชีวิตประจำวัน 2.การออกแบบงานวิจัยเพื่อให้ได้คำตอบที่เป็น outcome ที่ส่งผลต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการหรือผู้รับผลงาน 3.ผู้ทำวิจัยต้องเป็นผู้ปฏิบัติหน้างานที่เจอปัญหานั้น แต่สามารถเชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมงานวิจัยได้ 4.การสรุปผลงานวิจัยต้องนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้จริง

หทัยพร เจียมประเสริฐ                                                                                                          จากโจทย์ทำอย่างไรกสิกรจะรู้ความต้องการของลูกค้าโดยที่ลูกค้าไม่ต้องบอก ลูกค้ามีทางเลือกมากมายให้ใช้บริการทั้งระบบธนาคารและที่ไม่ใช่ธนาคารที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วตามการมาของเทคโนโลยี ธนาคารกสิกรมีการปรับ 3 เรื่องหลักเพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 1.กลยุทธ์ กสิกรอยากอยู่ในชีวิตของลูกค้าในทุกช่วงเวลา ตั้งแต่ตื่นจนเข้านอนโดยไม่ทำให้ลูกค้าเบื่อ ซึ่งการจะทำกลยุทธ์นี้ได้สำเร็จบอกจากมีเทคโนโลยีแล้วยังต้องขึ้นอยู่กับความสามารถของ “คน” ด้วย 2.คน HR นำกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรมาใช้คือเราจะอยู่ในทุกที่ที่พนักงานของเราอยู่ ซึ่งเด็ก GEN Y ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่บนออนไลน์ Facebook line ฯลฯ HR จึงรับสมัครพนักงานบน Facebook line YouTube ฯลฯ โดยนำเสนอคุณค่าของกสิกรที่มีต่อพนักงานทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่และการพัฒนาความรู้ความสามารถ ซึ่งกสิกรทำให้การพัฒนาความรู้เป็นเรื่องสนุกผ่าน K Bank digital academy          3. เทคโนโลยี K plus เพิ่งเปลี่ยน interface ใหม่ให้ใช้งานง่ายกว่าเดิม การจะทำให้พนักงาน 20,000 กว่าคนและลูกค้ารู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเป็นเรื่องท้าทาย ผู้บริหารกำหนดวันที่ 9 เดือน 10 ให้พนักงานแต่งตัวอะไรก็ได้มาทำงาน เกิดความสนุกสนาน ได้ผลที่ดีพนักงานทั้งธนาคารและลูกค้ารู้สึกได้ว่า K plus กำลังจะเปลี่ยน

ดาวน์โหลดที่นี่…ฟรี R2R Learn Unlearn & Relearn ขยับเพื่ออนาคต ลดวิกฤติองค์กร

ถอดบทเรียน วิภาวรรณ สุพิเพชร

ตำแหน่ง พยาบาล (ศูนย์คุณภาพ) โรงพยาบาลอานันทมหิดล

Photo by Product School on Unsplash

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here