วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 28, 2021
หน้าแรก แท็ก งานสนับสนุนบริการ

แท็ก: งานสนับสนุนบริการ

Transformation Environment and Back Office

Transformation Environment and Back Office “เราอยู่ในงานสนับสนุนบริการ เราจะทำให้คนของเรามีคุณค่าในการเดินไปกับงานทางคลินิก เราต้องแสดงตัวว่าเราสามารถพัฒนาได้เท่าเทียมกัน เราก็เป็นวิชาชีพหนึ่ง” (โกเมธ นาควรรณกิจ) การจัดการสิ่งแวดล้อม/หน่วยงาน back office ของโรงพยาบาลในปัจจุบันและอนาคตต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการด้วยการบูรณาการแนวทางต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้คนที่เกี่ยวข้อง ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม มีความยั่งยืนและไม่เป็นภาระในการพัฒนาของโรงพยาบาล แนวทางที่จะนำมาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและหน่วยงาน back office ในโรงพยาบาล ได้แก่ การประยุกต์ใช้กฎหมาย/ข้อกำหนด/มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง การนำเทคโนโลยี ต่างๆ มาประยุกต์ใช้เช่น...
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS