วันจันทร์, มิถุนายน 21, 2021
หน้าแรก แท็ก Leadership

แท็ก: Leadership

Servant Leadership: Leading by serving

Servant Leadership: Leading by serving “ชีวิตก็คือการเดินทาง และการเดินทางของมนุษย์นั้นมีเหตุปัจจัยหลายประการที่ทำให้ชีวิตมีความหมาย” ยุค 4.0 ผู้นำต้องมีทักษะในการเป็น “ผู้รับใช้ (servant)” โดยมีความเข้าใจในความต้องการ ความรู้สึก และแรงผลักดันของคนในองค์กร มีการประสานความเชื่อมโยง การนำศักยภาพมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด กลายเป็นองค์กรที่เรียนรู้ตนเอง และพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับวิถีที่พึงปรารถนาและที่มาของตัวตนแห่งองค์กรนั้นๆ ยุค 4.0 เป็นยุคของการบริหารจัดการคนให้ดูแลคน เป็นเรื่องของความเชื่อในความเป็นมนุษย์ และคุณค่าที่มีอยู่ในตัวทุกคน “ผู้นำต้องเปลี่ยนเป็นผู้อำนวย หมายถึง...
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS