ทุกข์ และสุข มีหนึ่งสิ่งที่เหมือนกัน คือ เดี๋ยวมันก็ผ่านไป

0
21477
ทุกข์ และสุข มีหนึ่งสิ่งที่เหมือนกัน คือ เดี๋ยวมันก็ผ่านไป
ทุกข์ และสุข มีหนึ่งสิ่งที่เหมือนกัน คือ เดี๋ยวมันก็ผ่านไป

ทุกข์ และสุข มีหนึ่งสิ่งที่เหมือนกัน คือ เดี๋ยวมันก็ผ่านไป

เราจะมาเรียนรู้ความสุข และการเปลี่ยนความทุกให้ผ่านไปของนักสร้างความเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่หลาย ท่านมองเห็นเป็นเพียงเรื่องเล็ก น้อย แต่กลับกลายเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ของผู้ที่ได้รับ คือ นพ.สันติ ลาภเบญจกุล        นักพัฒนา ”ลำสนธิโมเดล” ทางออก”ชุมชนคนชราอย่างมีคุณภาพ”

การสร้างความเปลี่ยนแปลง และต้องการทำให้ชีวิตผู้คน ดีขึ้น มีความสุขกับการได้เห็นเรื่องราวต่างๆ ดำเนินการไปในทางที่ดี อย่างเรื่องเกี่ยวกับผู้สูงอายุบางทีก็ไม่ใช่หน้าที่โดยตรง บางทีก็เป็นหน้าที่โดยตรงของท่าน ประเด็น คือ ท่านอยากที่จะมีส่วนทำให้ชีวิตของผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดก็ตาม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง แค่ป่วยก็ทุกพอแล้ว ไหนจะไม่มีคนดูแลอีก หากใครมีญาติหรือคนใกล้บ้านที่ ป่วยจะรู้ได้ถึง สภาพความเป็นอยู่ และผลกระทบที่เจอ หลายคนไม่รู้ และไม่เคยสนใจ แต่สิ่งเหล่านี้ กลับกลายเป็นความทุกที่ กำลังเดินผ่านออกไป จากผู้ป่วยและคนชราหลายคน เพราะท่านเข้ามาทำตรงนี้ ด้วยความเต็มใจและกลับกลายเป็นความสุขในการทำงาน  ที่ไม่เคยคิดจะหยุด สานต่อโครงการเลย แต่ยังคงเพิ่มความสุขมากขึ้น ด้วยการพัฒนาโครงการช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้มากยิ่งไป อีก

ความสุข เล็กๆ อีกอย่างที่หลาย ท่านสามารถทำตามได้เลยก็คืออ่านหนังสือ ท่านกล่าวว่า อ่านหนังสือโดยเฉพาะหนังสือที่เกี่ยวข้องกับวิธีคิด เกี่ยวข้องกับวิธีคิดแบบใหม่ๆ เกี่ยวข้องกับผู้คนต่างๆ นานา การอ่านหนังสือก็ทำให้เราทำความเข้าใจกับชีวิตต่างๆ ได้มากขึ้น ทำความเข้าใจกับสิ่งรอบตัวได้มากขึ้น เมื่อเวลาที่มีความเครียด หรือความกังวลต่างๆ เข้ามา ก็ปล่อยวาง ทำความเข้าใจกับมัน แล้วเดี๋ยวก็จะผ่านไป ในขณะเดียวกันในสถานการณ์ที่ทำให้เครียด ถ้าได้ลองพิจารณาหาสาเหตุของความเครียด และทำความเข้าใจ อาจทำให้ได้คำตอบใหม่ๆ กับการดำรงชีวิตมากขึ้น และก็จะมีความสุขกับตัวเองมากขึ้น แทนที่จะอยู่กับความทุกต่อไป

ชีวิต คือ Long Journey คือ การเดินทางที่ยาวนาน สิ่งที่สำคัญอยู่ที่ว่า ปลายทางของชีวิตหลังจากเรากำลังจะจบชีวิตบนโลกนี้ เราได้ไปถึงจุดมุ่งหมายที่ต้องการ หรือที่ควรจะเป็นหรือยัง ตลอดระยะเวลาการก้าวเดิน มีทั้งปัญหา อุปสรรค มีทั้งความชื่นชมยินดี มีทั้งความทุกข์ความสุข สิ่งสำคัญก็คือ เราได้เรียนรู้อะไร และเราเข้าใจอะไร เช่นเดียวกันเวลาความสุขมา เราได้เรียนรู้อะไร ชีวิตคือการเรียนรู้ และเติบโต

การที่มีความทุกข์บ้าง อาจเป็นการทำให้ชีวิตของเราสมบูรณ์ขึ้น เข้าใกล้ความเป็นมนุษย์มากขึ้น เข้าใจความสุขที่แท้จริงมากขึ้น เผลอๆ ความทุกข์ก็กลายเป็นเรื่องที่ทำให้มีความสุขได้ หากเรามองเห็นอีกด้านของเรื่องนั้น คุณก็มีมุมเล็กๆ ของตัวเองได้

#นพ.สันติ ลาภเบญจกุล

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here