วันเสาร์, สิงหาคม 13, 2022

โพสล่าสุด

หมอพร้อม! กับการพัฒนา Digital Transformation

หมอพร้อม! กับการพัฒนา Digital Transformation หมอพร้อมเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของประชาชน ที่นำไปสู่ Digital Health Platform อย่างเต็มรูปแบบ ระบบ "หมอพร้อม" เริ่มต้นพัฒนาเมื่อเดือนมกราคม 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการฉีดวัคซีนเข็มแรก โดยได้รับการสนับสนุนการพัฒนาระบบจากทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบ เชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานของประชาชน การพิจารณาความปลอดภัยของข้อมูล และส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีข้อมูลการฉีดวัคซีนของตนเอง รวมถึงมีระบบที่ช่วยลดภาระในการบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีนของบุคลากรทางการแพทย์โดยการเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศของของโรงพยาบาลต่างๆ (Hospital Information System: HIS) และเพื่อให้มีระบบกำกับติดตามที่กระทรวงสาธารณสุขสามารถนำข้อมูลไปเพื่อวิเคราะห์และพัฒนาระบบต่อไป ทำไม?...

Metaverse in Healthcare

Metaverse in Healthcare ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ ใน Metaverse Metaverse เป็นคำที่มีมานานตั้งแต่ ค.ศ. 1992 เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น เมื่อ Mark Elliot Zuckerberg ได้เปลี่ยนชื่อจาก Facebook เป็น Metaverse ตามการปรับเปลี่ยน culture บางอย่างขององค์กร Metaverse เป็น social media รูปแบบหนึ่ง ที่ทำให้คนได้เข้าใกล้กันมากขึ้น...

เมื่อกำลังคนสุขภาพกำลังหมดไฟ” How to Reboost People Management

เมื่อกำลังคนสุขภาพกำลังหมดไฟ” How to Reboost People Management “การจัดการคน” เพื่อแก้ปัญหา และรักษากำลังคนสุขภาพ เพื่อการคงอยู่พร้อมรับความท้าทายใหม่ เป็นบททดสอบความแข็งแกร่งขององค์กร “กำลังใจในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญที่จะเพิ่มพลัง เพิ่มความเข้มแข็งให้กับกำลังคนสุขภาพที่กำลังหมดไฟ” ในสภาวการณ์ปัจจุบันหลายองค์กรทั่วโลกกำลังเผชิญกับ “อภิมหาการลาออกครั้งใหญ่” The Great Resignation เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ ปัญหาทางการเมือง หรือปัญหาการสู้รบ ทั้งหมดเปรียบเหมือน Perfect...

A Health Systems Resilience during COVID-19 Pandemic

A Health Systems Resilience during COVID-19 Pandemic โควิดเป็นห้องเรียน ให้ทุกสถานพยาบาลมีเรื่องราว บทเรียน เพื่อเป็นประสบการณ์ต่อไป ซึ่งสามารถนำไปใช้        ในการดูแลผู้มารับบริการ  สามารถปรับระบบการดูแลที่ไม่เคยทำมาก่อน พลิกระบบสุขภาพให้กลับไปสู่ประชาชน เป็นศูนย์กลาง โดยใช้ดิจิตัลเทคโนโลยี  ภายใต้มาตรฐานต่างๆ ที่กำหนดไว้ มีการบริหารความเสี่ยง และจัดการอย่างเหมาะสมโดยมีกลไกกำกับดูแลทางด้านการเงิน แม้ว่าการพัฒนาจะเป็นแบบ Action...

A Step for Scaling up and Resilience Organization with Spiritual

A Step for Scaling up and Resilience Organization with Spiritual ผู้ถอดบทเรียน สุทธิพงศ์ คงชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

บทส่งท้ายบรรณาธิการ

บทส่งท้ายบรรณาธิการ Quality Care 22nd HA National Forum HA National Forum คือเวทีแห่งการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้ชาวระบบสุขภาพได้นำ ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น ในภาวะท้าทายที่เต็มไปด้วยอุปสรรค เรายังเห็นว่าผู้เข้าร่วมประชุมทั้งที่เดินทางมาร่วมประชุมที่ เมืองทองธานี และทาง online ยังคงให้ความสนใจอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง ยิ่งย้ำเตือนถึงความ resilience ของชาวระบบสุขภาพอย่างชัดเจน อุปสรรคและปัญหา ทำให้เราได้ค้นพบว่า ศักยภาพที่เราสามารถขยายส่วน...

QUALITY CARE

- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS

เรื่องราวการสร้างแรงบันดาลใจ

ทุกข์ และสุข มีหนึ่งสิ่งที่เหมือนกัน คือ เดี๋ยวมันก็ผ่านไป

ทุกข์ และสุข มีหนึ่งสิ่งที่เหมือนกัน คือ เดี๋ยวมันก็ผ่านไป https://youtu.be/hYAui_avIzM เราจะมาเรียนรู้ความสุข และการเปลี่ยนความทุกให้ผ่านไปของนักสร้างความเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่หลาย ท่านมองเห็นเป็นเพียงเรื่องเล็ก น้อย แต่กลับกลายเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ของผู้ที่ได้รับ คือ นพ.สันติ ลาภเบญจกุล        นักพัฒนา ”ลำสนธิโมเดล” ทางออก”ชุมชนคนชราอย่างมีคุณภาพ” การสร้างความเปลี่ยนแปลง และต้องการทำให้ชีวิตผู้คน ดีขึ้น มีความสุขกับการได้เห็นเรื่องราวต่างๆ ดำเนินการไปในทางที่ดี อย่างเรื่องเกี่ยวกับผู้สูงอายุบางทีก็ไม่ใช่หน้าที่โดยตรง บางทีก็เป็นหน้าที่โดยตรงของท่าน...

ความสุขง่ายๆ ที่ทุกคนไม่รู้

ความสุขง่ายๆ ที่ทุกคนไม่รู้ https://youtu.be/UWItzaMWx-8 ครั้งนี้เราจะพาคุณมารู้จักความสุขง่ายๆ ในแบบที่คุณอาจไม่เคยคิดถึงเลย จากแนวคิดของ นพ.คณพล ภูมิรัตนประพิณ ที่เป็นถึง CEO และ Co-Founder ของ Health at Home ผู้บริการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่บ้าน  ผู้ที่มองเห็นปัญหาของสังคมในปัจจุบัน ที่หลาครอบครัวไม่มีเวลาดูแลผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุในบ้าน จึงได้เกิดการพัฒนาแอพพลิเคชั่น สำหรับค้นหาผู้ดูแลที่เชื่อใจได้ แถมยังสามารถตรวจสอบอาการของผู้ป่วยได้ด้วยตัวเอง เพื่อทำให้บ้านกลายเป็นโรงพยาบาลอย่างเหมาะสม ทั้งเก่งและมีความคิดที่ซับซ้อนขนาดนี้...

ปิติสุข กับชีวิตที่ทำเพื่อสังคม

ปิติสุข กับชีวิตที่ทำเพื่อสังคม https://youtu.be/ZUcJdRL43q4 ความสุขของเรา เป็นแบบไหน คงมีรูปแบบ และหน้าตา ที่ไม่เหมือนกัน คงแล้วแต่ใครจะจินตนาการความสุข แบบที่เราต้องการ ออกมาเป็นรูปธรรม ที่จับต้องได้ตามความต้องการของเรา ความสุขทั้งหมด ก็ขึ้นอยู่กับความคิดของเรานั้นเอง วันนี้เรามาเรียนรู้มุมมองความสุข กับการทำงานเพื่อสังคม ของบุคคลคุณภาพ มากด้วยประสบการณ์อย่าง ดร.อำพัน วิมลวัฒนา กันคะ การทำงานต้องทำให้มีความสุข ถามว่าทำอย่างไร จะทำงานให้มีความสุข จริงๆ ก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวเอง การพัฒนาอย่างยั่งยืน...

คิดให้สุข กับบุคคลต้นแบบ

คิดให้สุข กับบุคคลต้นแบบ https://youtu.be/V7CNfE2QoRs บุคคลที่รักในความ “ชอบคิด” แต่ความคิดของเขาคนนี้ มีผลกับระบบการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล “คิด”    แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ จึงเกิดเป็นรูปธรรมที่สามารถมองเห็นได้ หากอยากทราบว่า จะจัดการกับระบบความคิดให้ดีได้อย่างไร ต้องมารู้จักกับแนวคิด ของ นพ.ทรนง พิลาลัย รักษาการหัวหน้าสำนักพัฒนาองค์กร ผู้ใช้ความคิดสร้างความสุขให้กับผู้ทำงานพัฒนาคุณภาพ เรียบง่าย คำพูดขึ้นต้นที่คุณหมอพูด ทุกอย่างใช้แค่คำนี้ก็จบ เข้าใจ แล้วก็ช่วยให้แก้ปัญหาได้ งานที่ทำออกมาก็จะดีขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ วันพรุ่งนี้...

งานประจำสร้างสุข

งานประจำสร้างสุข https://youtu.be/j1sBf47-JkI พูดถึงงานประจำ หลายคนก็ถอนหายใจแล้ว เพราะรู้สึกว่างานที่ทำ น่าเบื่อ ทำแต่สิ่งเดิมๆ ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเร้าใจ ทำไปแบบให้ผ่านไปวันๆเท่านั้น แต่วันนี้ เรามีแนวคิดในการสร้างความสุข ในงานประจำของคุณ ให้ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป กับ อาจารย์วราภรณ์ สักกะโต หัวหน้าสำนักส่งเสริมการพัฒนา สรพ. สาวสวยประจำออฟฟิศของสถาบันที่เธอได้ทำงานอยู่ ใครที่ได้มีโอกาสรู้จัก จะรู้ว่าเธอเป็นคนเก่ง อารมณ์ดี เป็นผู้สร้างสีสันของงานนั้นๆ เสมอ ครั้งนี้เราจะมาเปิดเผยถึงการสร้างแรงบันดาลใจ ทั้งส่วนตัว และการทำงาน...

สมดุล แห่งความสุข

สมดุล แห่งความสุข https://youtu.be/bjOaIFvbBf0 วิธีสร้างสมดุล ให้กับความเครียด และความสุขนั้น อยู่ร่วมกัน ของผู้นำระบบงานพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล        ผู้มุ่งพัฒนากระบวนการประเมินรับรองแบบเสริมพลัง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน จะเป็นอย่างไร แค่เริ่มก็ฟังดูจะเครียดแล้ว และผู้ที่ต้องอยู่บนภาระหน้าที่ ที่หนักที่สุดแบบนี้ อย่าง นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) จะมีวิธีจัดการปัญหา และสร้างความสุขไปพร้อมๆ กันได้ยังไงกันนะ ความสุขก็เหมือน“การปลูกต้นไม้”...

ความสุขเกิดขึ้นจากใจ

ความสุขเกิดขึ้นจากใจ https://youtu.be/aKBOT_pFU4Y หากคุณเป็นคน ที่กำลังมีความทุกข์ จนส่งผลต่อคุณภาพจิตใจ รองมาค้นหาคำตอบของความสุขที่เกิดจาก การเปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนมุมคิด จนทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงได้ เหมือนดัง พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้ที่เปลี่ยนความทุกข์ ให้กลายเป็นโอกาส จากที่เคยเป็นคน มีความสุขอยู่ตลอดเวลา เป็นคนชอบมี Activity ชอบมีกิจกรรม อยู่มาวันหนึ่ง วันที่ไปตรวจคนไข้ แล้ว เกิดจับเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจคนไข้ไม่ได้ มันหล่นลง และก็เริ่มขยับมาจนยกขาไม่ได้ เดินไม่ได้ไปข้างหนึ่ง ทั้งซีกของร่างกายนั้น...

เคล็ดลับสะท้อนความสุข ให้หลุดจากความเครียด

เคล็ดลับสะท้อนความสุข ให้หลุดจากความเครียด https://youtu.be/KgCYXNRyH4k หากพูดคำว่า “ความทุกข์, ความเครียด” คำสั้นๆ แต่ส่งผลทางจิตใจมหาศาล พอๆ กับคำว่า “ความสุข”        บางครั้งเราอาจจะคุยกับใคร ต่อใครมากมายในแต่ละวัน ทั้งฟัง โต้ตอบ แต่หากลองถอยห่างออกมา คุณอาจ         จะเห็นว่าเรา “ไม่เคยคุยกับตัวเองเลย” เราจึงมีมุมมองความสุขของ ดร.นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท...

ทางออกของปัญหา กับความสุขที่มีคุณภาพ

ทางออกของปัญหา กับความสุขที่มีคุณภาพ https://youtu.be/QDhJL-Pv1Rw ปัญหา ปัญหา เชื่อว่าทุกคน ทุกอาชีพ ทุกตำแหน่งหน้าที่ ต้องพบเจอ แต่จะมีสักกี่คนที่จะกล้าเผชิญหน้ากับเรื่อง    ที่เกิด และหากอยากทำให้ปัญหากลับกลายเป็นโอกาส ต้องคิดอย่างไร ปฏิบัติแบบไหน เมื่อเจอเรื่องทุกข์ ควรสร้างระบบการพัฒนาตัวเองอย่างไร เรามาหาแรงบันดาลใจ ในการแก้ไขปัญหา แบบมีความสุขกับ อาจารย์โกเมธ นาควรรณกิจ รองผู้อำนวยการ สรพ. กันคะ งานของผู้เยี่ยมสำรวจ คือ...

ความสุขยิ่งใหญ่ ของผู้หญิงตัวเล็ก

ความสุขยิ่งใหญ่ ของผู้หญิงตัวเล็ก https://youtu.be/FmoZD303dCw ในทุกอย่างมีความโชคดีในความโชคร้ายคะ และถ้าคุณหาสิ่งนั้นเจอ ก็ทำให้ชีวิตคุณมีความสุขขึ้นทีละเล็กทีละน้อยได้ คำพูดของผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยป่วย เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะสุดท้ายที่หัวใจ ใช่แล้วคะ คุณฟังไม่ผิด ระยะสุดท้าย และตอนนี้เป็นเพียงแค่อดีตไปแล้ว เราจะพาคุณไปรู้จักกับเธอและ ฟังเรื่องราวต่างๆ ที่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตของเธอ เธอ คือ คุณเบลล่า-ศิรินทิพย์ ขัติยะกาญจน์ วินาทีแรกที่รู้ตัวว่าเป็นมะเร็ง ตอนนั้นเธอยังเรียนไม่จบ และมีความคิดช่วงหนึ่งเข้ามาในหัว ว่าอยากจะทำภารกิจหรือทำหน้าที่ ความรับผิดชอบของตัวเองให้จบก่อน แล้วค่อยกลับมาให้ คีโม แต่พอเธอตั้งสติได้ก็รู้ว่านั้นเป็นความคิดที่ผิดมาก ทำไมจึงคิดถึงสิ่งของนอกกายมากกว่า...