Speak Up TeamSPEAK® สิงคโปร์

0
4129
speak up
speak up

เคล็ดลับงานคุณภาพ วันนี้มีตัวอย่างดี จากประเทศเพื่อนบ้าน มาให้เรียนรู้ร่วมกันครับ ตัวอย่าง Speak Up TeamSPEAK® สิงคโปร์

Speak up คือกล้าพูดก่อนที่จะเกิดอันตราย เกิดความไม่ปลอดภัย กับผู้ป่วย Speak up คือการช่วยชีวิตผู้ป่วย ทักษะสำคัญเพื่อให้มีการ Speak up ที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่

– ทักษะการสื่อสารด้วยความสุภาพอ่อนน้อม (Respectful)
– มีความแน่วแน่ (Assertive)
– ทักษะการเป็นผู้นำ (Leadership)
– ทักษะการติดตามสถานการณ์ (Situation Monitoring)
– ทักษะการสนับสนุนอย่างมั่นใจ (Mutual Support)

แนวปฏิบัติ CUS ในการเพิ่มทักษะการสื่อสาร

C: Concern & Check ใส่ใจ สนใจไม่วางเฉย
U: Uncomfortable มีสิ่งไม่สบายใจ ไม่แน่ใจ
S: Safety & Stop หยุดความไม่ปลอดภัย

การสร้างวัฒนธรรม Speak up ด้วยมุมมองเชิงบวก ทำได้ดังนี้

– Encourage ส่งเสริมให้เพื่อนร่วมงานของคุณให้ข้อมูลยืนยันในสิ่งที่มีความปลอดภัย
– Ask บอกกับเพื่อนร่วมงานของคุณเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วย
– Listen ฟังเพื่อยืนยัน ปรึกษาหารืออย่างสร้างสรรค์เพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุดต่อผู้ป่วย
– Thanks ขอบคุณทุกคนที่ช่วย Speak up โดยเฉพาะเมื่อเรากำลังทำผิด

Photo by Kane Reinholdtsen on Unsplash

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here