วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 24, 2024
หน้าแรก แท็ก Innovation

แท็ก: Innovation

Nursing Process Innovation for Improve Nursing Care

Nursing Process Innovation for Improve Nursing Care “ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จคือ Collaboration เริ่มจากการที่เรามี Inspiration ก่อน”                           ...

Innovation for Management

Innovation for Management เราทุกคนล้วนเป็นนักออกแบบ สามารถตัดสินใจได้ว่า จะจัดการปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างไร  ความสำนึกรับผิดชอบ คือ สิ่งที่เหนือกว่าหน้าที่ การจัดการนวัตกรรมนั้นเป็นหลักการที่จำเป็นสำหรับโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการพัฒนาการใช้ความคิดควบคู่ไปกับทักษะต่างๆ ที่ตอบสนองเป้าหมายขององค์กร Learning pyramid เมื่อเราได้สอนผู้อื่นจะดีขึ้น 70/20/10 model for Learning and development เพื่อ Impact โนโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา   มี aging society...

Collaboration for 2P Safety Innovation (สรพ. และสวทช.)

Collaboration for 2P Safety Innovation (สรพ. และสวทช.) ความร่วมมือระหว่างสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการขับเคลื่อน “โครงการความร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข” โดยการรับสมัครรพ.ที่มีความสนใจที่จะแก้ปัญหาอุบัติการณ์ในรพ.ที่สัมพันธ์กับ 2P Safety ส่งเรื่องราวปัญหา การวิเคราะห์ และแนวทางแก้ไข ผ่านการตัดเลือกเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2P Safety Tech Hackathon...

Benchmarking & Continuous improvement to Innovation

Benchmarking & Continuous improvement to Innovation “ความไม่ปลอดภัยของคนไข้เราไม่ประนีประนอม ความด้อยคุณภาพเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้” “ความรู้ ทำให้เราไปได้เพียงจำกัด แต่จินตนาการ และ innovation จะทำให้เราไปได้ไกลแสนไกล”                          ...
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS