วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024
หน้าแรก แท็ก Nursing

แท็ก: Nursing

Nursing Process Innovation for Improve Nursing Care

Nursing Process Innovation for Improve Nursing Care “ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จคือ Collaboration เริ่มจากการที่เรามี Inspiration ก่อน”                           ...

Nursing Perspective with Change and Collaboration for sustainability

Nursing Perspective with Change and Collaboration for sustainability “ Proud to be a Nurse” ดร.กฤษดา แสวงดี อาจารย์เรวดี ศิรินคร                   ...

Building a Smart Nursing in a Changing World

Building a Smart Nursing in a Changing World “การปฏิบัติการพยาบาลที่มีประสิทธิผลย่อมมาจากการบริหารการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ”              (จักษณา ปัญญาชีวิน) “ทุกปัญหามีทางออกที่สามารถจัดการได้ ปัญหากับความท้าทายต่างกันที่ความคิด”                 ...

Nursing Role for Stroke Management in NAN

Nursing Role for Stroke Management in NAN หัวใจสำคัญของการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) คือ Nursing process ประกอบด้วย การประเมินภาวะสุขภาพ (Assessment)การวินิจฉัยทางการพยาบาล (Nursing Diagnosis)      การวางแผนการพยาบาล (Planning) การปฏิบัติการพยาบาล (Implementation) และการประเมินผลการพยาบาล (Evaluation)...
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS