ปิติสุข กับชีวิตที่ทำเพื่อสังคม

0
7307
ปิติสุข กับชีวิตที่ทำเพื่อสังคม
ปิติสุข กับชีวิตที่ทำเพื่อสังคม

ปิติสุข กับชีวิตที่ทำเพื่อสังคม

ความสุขของเรา เป็นแบบไหน คงมีรูปแบบ และหน้าตา ที่ไม่เหมือนกัน คงแล้วแต่ใครจะจินตนาการความสุข แบบที่เราต้องการ ออกมาเป็นรูปธรรม ที่จับต้องได้ตามความต้องการของเรา ความสุขทั้งหมด ก็ขึ้นอยู่กับความคิดของเรานั้นเอง วันนี้เรามาเรียนรู้มุมมองความสุข กับการทำงานเพื่อสังคม ของบุคคลคุณภาพ มากด้วยประสบการณ์อย่าง ดร.อำพัน วิมลวัฒนา กันคะ

การทำงานต้องทำให้มีความสุข ถามว่าทำอย่างไร จะทำงานให้มีความสุข จริงๆ ก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวเอง การพัฒนาอย่างยั่งยืน คุณภาพเน้นว่าเริ่มต้นที่ตัวเราเองก่อน และก็ค่อยขยายแนวคิด ขยายวิธีการไปสู่คนใกล้ชิด หรือผู้ร่วมงานหรือเพื่อน แล้วกฎของแรงดึงดูด จะทำให้คนที่มีลักษณะคล้ายกัน เข้ามาอยู่ด้วยกัน มองอะไรคล้ายกัน เข้ามาทำงานร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ก็จะเกิดเครือข่ายของการเรียนรู้ ของการพัฒนาเป็นวงกว้าง ก่อให้เกิดความยั่งยืนได้ในอนาคตของการทำงาน ก็จะเกิดเป็นความสุข ในความคิดของตัวเอง ได้ทำในสิ่งที่ชอบ ได้อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เราชอบ เราก็จะมีความสุขได้ทุกที่

และเมื่อมีความสุข เวลาทำงานก็ทำให้สร้างสรรค์งานคุณภาพได้ดีมากขึ้น แน่นอน เมื่อไม่เครียด ก็ทำให้สมองปลอดโปร่ง ในการที่เราจะคิด จะทำ จะพัฒนาอะไร ก็จะราบรื่นนะคะ อันนี้คิดว่า การทำงานอย่างมีความสุขก็คือ อย่าเพิ่งไปเครียดกับงาน และคิดว่าไม่ว่าอะไรจะเข้ามา ลองทำดู คิดว่าลองทำดู ถ้าไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร ก็ไม่เป็นไร ทำสำเร็จก็ OK ไม่สำเร็จก็ลองใหม่ หรือเราก็เปลี่ยนไปทำอย่างอื่น แนวคิดนี้นำไปปรับใช้ได้กับทุกสายงานค่ะ

ส่วนเรื่องความทุกข์ความเครียดก็ต้องมีเข้ามากันทุกคน แต่ ดอกเตอร์บอกว่า บางทีก็ต้องปลง เรามีความทุกข์ความเครียด บางทีก็ต้องทำใจ เพราะว่าความทุกข์ความเครียดก็ต้องทำความเข้าใจว่า ทุกข์นั้น เครียดนั้นอจะอยู่กับเราไม่นาน ต้องพยายามปล่อยวาง สิ่งสำคัญคือการปล่อยวางแล้วก็ยอมรับว่า เป็นอย่างนี้แหละ คนเราจะมีความสุขตลอดเวลา คงเป็นไปไม่ได้ บางทีก็อาจจะมีความทุกข์ได้ แต่เราทำอย่างไร ให้เราทุกข์น้อยที่สุดมากกว่า คือ สิ่งสำคัญ

คุณภาพเริ่มต้นที่ตัวเอง ถ้าเพียรพยายามทำไป ความสำเร็จนั้น ก็จะเกิดขึ้น “ถ้าอยู่เพื่อตัวเอง อยู่แค่สิ้นลม อยู่เพื่อสังคม อยู่คู่ฟ้าดิน”

#ดร.อำพัน วิมลวัฒนา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here