โรงเรียนแบบไหนที่เหมาะกับหนู

0
4430

 

พิธีกร

 

โรงพยาบาลกับโรงเรียนมีความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกันอย่างไรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยออทิสติกของ รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ จ.สมุทรปราการ เราไปชมผลงานชิ้นนี้กันเลยครับ
พิธีกร สวัสดีครับอาจารย์ วันนี้เรามาพูดถึงการเรียน การรับรู้รวมถึงการดูแลรักษาสำหรับผู้ป่วยนะครับ ก่อนอื่นผมอยากจะสอบถามเป้าหมายของผลงานชิ้นนี้ว่าทาง รพ.เองมีเป้าหมายอย่างไรครับ
 

ธิรดา ศรีทองสุข

 

สำหรับเป้าหมายของเรานะคะ ก็เป็นการเพิ่มอัตราการเข้าเรียนของผู้ป่วยออทิสติกให้เหมาะสมกับระดับความสามารถ แล้วก็ 2.ก็คือเป็นการเพิ่มจำนวนสถานศึกษาที่สามารถดูแลผู้ป่วยออทิสติกได้อย่างเหมาะสมคะ โรงเรียนก็จะมี 3 แบบ ก็คือเป็นการเรียนร่วมในห้องเรียนปกติ แล้วก็เป็นการเรียนร่วมในโรงเรียนที่มีห้องการศึกษาพิเศษ แล้วก็จะมีโรงเรียนการศึกษาพิเศษโดยเฉพาะคะ
พิธีกร เป็นโรงเรียนเฉพาะเลย ก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะทำผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาครับ
 

ธิรดา ศรีทองสุข

 

ปัญหาที่เราเจอก็คือว่าผู้ป่วยทิสติกไม่สามารถเข้าโรงเรียนหรือเข้าไปแล้วจะอยู่ในระบบการศึกษาได้ไม่นาน เราจึงได้มีการมาพูดคุยกันนะคะ โดยผ่านผู้ปกครอง แพทย์แล้วก็ทีมสหวิชาชีพ พบว่าปัญหาหลักๆ มันจะเกิดขึ้นจาก 3 อย่าง ก็คือ 1. ด้วยสภาวะของโรคนะคะและก็พฤติกรรมของผู้ป่วยเอง แล้วก็ 2. ก็คือจะเป็นความเหมาะสมของประเภทความสามารถของผู้ป่วยกับประเภทของโรงเรียน แล้วก็คือ 3. ก็คือศักยภาพในการดูแลของสถานศึกษา่
พิธีกร แล้วหลังจากที่เราได้ดำเนินการเป็นยังไงบ้างครับ
 

ธิรดา ศรีทองสุข

 

หลังจากที่เราเริ่มพัฒนานะคะ เรามีการพัฒนาเป็น 3 รอบ โดยในปีแรกนะคะ ในเรื่องของการที่เราได้สอบถาม สัมภาษณ์กับทางโรงเรียนในเรื่องของลักษณะที่โรงเรียนต้องการสำหรับเด็กพิเศษนะคะในแต่ละประเภทแล้วหลังจากนั่นนะคะเราก็ได้มีการมาแบ่ง  เลเวลของเด็กตามความสามารถ แล้วก็เราให้คำปรึกษาผู้ปกครองในเรื่องของการเข้าเรียน ซึ่งผลออกมาก็คือคนไข้สามารถเข้าโรงเรียนเนี้ยได้ร้อยละ 67 หลังจากนั้นเราก็มีการพัฒนาโปรแกรม โปรแกรมฝึกความสามารถของคนไข้ให้มีความสามารถสอดคล้องกับที่โรงเรียนต้องการ แล้วก็เกิดเป็นในรอบของการพัฒนาที่ 2 ในปี 2560 ก็คือเราปรับโปรแกรมในเรื่องของการฝึกผู้ป่วย คือเรามีการมาคุยกันว่าคนไข้ที่มีปัญหาก็คือ คนไข้ที่อยู่ในระดับ 2H กับ 2L คะเราก็เลยมีการปรับโปรแกรมของการฝึกผู้ป่วย ซึ่งคนไข้ที่เป็นระดับ 2H เนี้ย เราจะเน้นในเรื่องของการฝึกทักษะทางสังคม เรื่องของการช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ความพร้อมในเรื่องของการสื่อสาร ส่วนคนไข้ 2L เนี้ย จะเน้นในเรื่องของการสื่อสาร ตอบสนองความต้องการง่ายๆ ได้นะคะ แล้วก็ในเรื่องของการปรับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของออทิสติก แล้วก็ในเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองตามวัย แล้วก็มีการแบ่งประเภทนะคะในเรื่องของการเรียนร่วมแล้วก็ในห้องเรียนการศึกษาพิเศษ เราก็ยังมีการปรับในรอบที่ 3 ในการปรับรอบที่ 3 ก็คือ เรามีการวางแผนในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายโรงเรียนที่เด็กออทิสติกเราไปอยู่ เรามีการเยี่ยมโรงเรียน ไปพูดคุยกับคุณครูถึงปัญหาอุปสรรค์ในการดูแลเด็กของเรา แล้วก็นำข้อมูลที่ได้มาปรับโปรแกรมในเรื่องของการอบรมครู แล้วก็ฝึกอบรมให้กับครูในเครือข่ายของจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะ แล้วก็มีช่องทางในการสื่อสาร ทั้งไลท์แล้วก็เป็นการส่งต่อปัญหาแล้วก็ให้คำปรึกษา ซึ่งจากตรงเนี้ยคะ ทำให้เราสามารถที่จะอยู่ในโรงเรียนได้ต่อเนื่อง 1 ปี ก็คืออย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
พิธีกร อาจารย์ครับผลของการดำเนินโครงการ ดำเนินกิจกรรม ผลของการดำเนินงานชิ้นนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
 

ธิรดา ศรีทองสุข

 

สำหรับผลนะคะ อัตราการเข้าเรียนของผู้ป่วยออทิสติกในปี 2559 ก็คืออยู่ที่ร้อยละ 50 พอปี 2560 ก็คือปีที่เรามีการปรับโปรแกรมก็จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 67 และในปีสุดท้ายคะ ปี 2561 ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 88.6 คะ ส่วนจำนวนสถานศึกษานะคะในปี 2559 คือมี 54 โรงเรียน ปี 2560 ก็คือเพิ่มเป็น 65 โรงเรียน และปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 110 โรงเรียนคะ
พิธีกร ก็เรียกได้ว่าเพิ่มทั้งจำนวนของผู้ป่วยเข้าไปในระบบการศึกษาแล้วก็เพิ่มเครือข่ายเป็นโรงเรียนที่จะรับเด็กไปดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วย แล้วผลที่เราได้มาเนี้ย เรียกได้ว่าเป็นตัวเลขที่เหฌนชัดเจนว่าสูงขึ้นอยู่แล้ว คุณประโยชน์ คุณค่าเกิดขึ้นกับใครบ้างครับ เกิดขึ้นกับสังคมอย่างไรบ้าง
 

ธิรดา ศรีทองสุข

 

ที่แน่ๆ นะคะก็เกิดขึ้นกับผู้ป่วยและครอบครัว เพราะว่าเราเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ภาระในการดูแลของครอบครัว ลูกสามารถเข้าสู่ระบบโรงเรียนได้ อันนี้เป็นความภูมิใจของผู้ปกครองเลยอยู่แล้วนะคะ แล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือ ครูที่ดูแลนะคะ การที่ครูรับภาระการที่รับเด็กพิเศษเราเข้าไปดูแลนะคะ ตรงเนี้ยเรามีการเสริมพลังครู เพื่อให้ครูเองเนี้ยเข้ามีศักยภาพมีความสามารถในการดู แล้วก็มีแรงมีกำลังใจในการช่วยเหลือฟื้นฟูเด็กออทิสติกในโรงเรียนคะ
พิธีกร คุณผู้ชมครับ เรียกได้ว่าเป็นการสอดประสานการร่วมมือ การดำเนินโครงการที่เต็มศักยภาพเลยนะครับ นอกจากทาง รพ.เองจะส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพแล้ว เครือข่ายโรงเรียนที่จะเข้าร่วม เพื่อร่วมพัฒนาเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม พัฒนาชาติครับ สำหรับวันนี้ ต้องขอขอบพระคุณ สำหรับข้อมูลนะครับ ขอบคุณครับ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here