5 หลักการสำคัญ…เมื่อจะนำ AI มาประยุกต์ใช้ในโรงพยาบาล

0
4990

🌺เคล็ดลับงานคุณภาพ 🌺 วันนี้มาเรียนรู้ 5 หลักการสำคัญ…เมื่อจะนำ AI มาประยุกต์ใช้ในโรงพยาบาลกันครับ

ปัญญาประดิษฐ์ (AI; Artificial intelligence) หมายถึงความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต ปัญญาประดิษฐ์เป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก แต่ยังรวมถึงศาสตร์ในด้านอื่น ๆ ด้วย

AI เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาเพื่อดูแลสุขภาพแบบครบวงจรนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น การวิเคราะห์ วินิจฉัย วิจัย เป็นต้น

หากจะมีการนำ AI ประยุกต็ใช้ในโรงพยาบาล มีหลักการ ดังนี้

หลักการที่ 1 AI ใช้สนับสนุนการตัดสินใจ ไม่ใช่การตัดสินใจ

หลักการที่ 2 ต้องบูรณาการ AI เข้ากับทุกกระบวนการทำงาน

หลักการที่ 3 ต้องมีการฝึกอบรม และการตรวจสอบกับข้อมูลเดิมที่มี

หลักการที่ 4 ต้องมีความต่อเนื่อง ผู้ใช้ข้อมูลมีส่วนร่วม และมีระบบการกำกับติดตาม

หลักการที่ 5 AI นำไปสู่การสร้างโอกาสในทุกส่วนและทุกคน

 

ภาพโดย Gerd Altmann จาก Pixabay

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here