Growth Mindset for Better Healthcare System

0
133
Growth Mindset for Better Healthcare System
Growth Mindset for Better Healthcare System

“เติบโต เรียนรู้ สร้างสรรค์ไปด้วยกันกับ Growth mindset”

“ปัญหา อุปสรรค และการเปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งที่คู่มากับชีวิต สามารถพิชิตได้ด้วย Growth mindset”

“มีความสุขกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ สนุกกับทุกเรื่องที่ท้าทาย หาความหมายชีวิตจากอุปสรรคและปัญหา
เชื่อเถอะว่า เราจะทำมันได้”

“Growth mindset” กรอบความคิดแบบเติบโต มองว่าความฉลาดและพรสวรรค์เป็นคุณสมบัติที่สามารถพัฒนาได้เมื่อเวลาผ่านไปด้วยความพยายามและการกระทำล้มเหลวเป็นสิ่งชั่วคราวและเปลี่ยนแปลงได้

“Better healthcare system” ระบบสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถ้าทุกคนสุขภาพดี ระบบบริการสุขภาพก็จะดี พร้อมจะเริ่มต้นที่ตัวเองใหม่ ให้เป็นคนสุขภาพดี โดยออกกำลังกายสม่ำเสมอ ทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ และทำจิตใจให้แจ่มใส ดังคำกล่าวที่ว่า Better Health (Growth Mindset รายบุคคล) นำไปสู่ Better Health Care System (Growth Mindset กลุ่มบุคคล)

ขั้นตอนของการเรียนรู้และพัฒนา Growth Mindset ประกอบด้วย Self-Assessment, Identification Value,
Set Priority และ Take Action เรียนรู้ รู้จักและ เข้าใจ Growth Zone พื้นที่ของการเติบโต

                                                                รูปที่ 1 พื้นที่การเติบโต

Growth mindset
เป็นสิ่งที่อยู่ในตัวตนของเราแต่เราลืมไปแล้ว เราต้องเชื่อมั่นว่าเราจะทำมันได้เสมอ เปรียบเทียบกับดาวที่มีแสงและพลังในตนเอง ก้าวสู่เส้นทางการเติบโตด้วยกรอบแนวคิดที่กว้างไกลไปด้วยกัน เราเป็นกลุ่มดาวที่  “เชื่อว่าเราจะทำมันได้”

รูปที่ 2 Growth Mindset และพื้นที่การเติบโตและการพัฒนาตนเอง

Theme ของ HA forum ครั้งที่ 24 เป็นเรื่องของ Growth Mindset for Better Healthcare System
ซึ่งเป็นการต่อยอดร้อยเรียงเรื่องราวของการทำงานของทีมคุณภาพอย่างต่อเนื่องจากปีก่อนๆ  Synergy for safety and well-being (theme HA forum ครั้งที่ 23) เนื่องจาก สุขภาพคือทั้งหมด (Health is the Whole) คุณภาพของทั้งหมด คุณภาพประเทศไทย วิทยากรได้กล่าวถึง กลุ่มคนไทยเผ่า HA เป็นกลุ่มคนไทยหัวใจเพื่อนมนุษย์ โดยที่ชีวิตมนุษย์มีความสำคัญสูงสุดประดุจฟ้า กลุ่มคนที่จะทำเพื่อสิ่งสูงสุดต้องมีใจเด็ดเดี่ยวและเสียสละ ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ไม่เห็นแก่เงิน ไม่เห็นแก่อำนาจหรือยศถาบรรดาศักดิ์ใดๆแต่มีหัวใจเพื่อเพื่อนมนุษย์อย่างสุดๆ ชีวิตมนุษย์ประดุจฟ้า สิ่งตอบแทนที่เขาได้รับ คือ ความสุข ความภูมิใจที่ได้ทำความดี เพื่อ “ความปลอดภัยและสุขภาะที่สมบูรณ์ของคนทั้งแผ่นดิน” เป็นการไกลที่ยิ่งใหญ่ ท้าทาย สร้างสรรค์ ต้องใช้หัวใจและกรอบความคิดที่กว้างไกลในการทำ

ระบบบริการสุขภาพจำเป็นต้องมีความเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายขยายสู่ชุมชน สังคม และกลับมาเริ่มที่ตัวตน เริ่มที่ประชาชน

ผู้ถอดบทเรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ปฏิการ ดิสนีเวทย์
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่

ครีเอทีฟคอมมอนส์
งานนี้ใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มาไม่ใช้เพื่อการค้า ไม่คัดแปลง

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here