Highlight ให้ Like: Patient safety Goals

0
2637
Highlight ให้ Like: Patient safety Goals
Highlight ให้ Like: Patient safety Goals

Highlight ให้ Like: Patient safety Goals

พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ: ประเด็นปัญหาความปลอดภัยของผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นใครคิด เราคิด หรือคนอื่นๆ    ในโลกคิด ก็เหมือนกันเพราะเราต้องดูแลคนไข้เหมือนกัน แล้วแต่ว่าใครจะคิดว่ามันเป็นปัญหา ชูมาเป็นประเด็นและขับเคลื่อนเพื่อหาทางแก้ไข

 นพ.พรเทพ เปรมโยธิน: safe surgery and invasive surgery ซึ่งหมายถึงการทำหัตถการที่มีการใส่อุปกรณ์ เครื่องมือผ่านทางผิวหนังและช่องโพรงต่างๆของร่างกาย ซึ่ง Highlight คือ จะไม่ใช่เฉพาะทีมศัลยกรรมเท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้อีกต่อไป แต่จะมีความเกี่ยวข้องกับสาขาอื่นๆ และทุกคนต้องให้ความสำคัญ

รศ.นพ.กำธร มาลาธรรม: ถ้าหากการติดเชื้อดื้อยาทำให้เรามีค่าใช้จ่ายมากขึ้น หากเราลดการติดเชื้อดื้อยาเราก็จะลดรายจ่าย ซึ่งการลดค่าใช้จ่ายไม่สามาถมองได้ชัดเจน ในระดับโรงพยาบาล เราต้องมองว่าการที่เราลดความสูญเสีย ลดจำนวนผู้ป่วย เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิต คือผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์ 1. เรียนรู้เข้าใจประเด็น National Patient Safety Goals 2. จัดลำดับความสำคัญ Patient Safety Goals เพื่อนำไปขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบในโรงพยาบาล 3. รู้จัก เห็นความสำคัญ เกิดแรงบันดาลใจ     ในการขับเคลื่อนประเด็น Patient Safety Goals ที่สอดคล้องกับ Global Patient Safety

ปัจจุบันเรามี national patient and personnel safety goal ในประเทศไทยขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรในระบบสาธารณสุข นำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน ซึ่งได้กำหนดเป็น critical or key and Preventable harm เพื่อสื่อสาร ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพ promote and enforce major changes in Thai healthcare system      โดยมาจาก  SIMPLE โดยในวันนี้ได้ทำการ highlight ในเรื่อง Safe surgery, Infection and prevention control และmedication safety เพราะทั้ง 3 หัวข้อนี้ ตรงกับที่องค์การอนามัยโลกได้ให้ความสำคัญ โดยในปี 2005 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศ first global safety challenge “Clean care is safer care” เป็นเรื่องเกี่ยวกับ Infection control, ปี 2008 องค์การอนามัยโลกประกาศ the second global safety challange “safe surgery  saves lives” ตรงกับ Safe surgery ใน simple และปี 2017 องค์การอนามัยโลกประกาศ  “Medication without harms” ซึ่งทางประเทศไทยได้ประกาศตั้งแต่ปี 2008 แล้วเช่นกัน

นโยบาย Patient safety เป็นนโยบายที่มีการขับเคลื่อนไปพร้อมกันโลก ประเทศไทยและ WHO มีการทำงานที่สอดคล้องกันในนโยบายเหล่านี้ในหลายๆประเด็น เราจะพบว่าสิ่งที่เราเน้นให้ความสำคัญ และเห็นเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขมานาน บัดนี้ได้รับการโปรโมทและตื่นตัวในระดับโลกที่นำโดย WHO ที่แสดงให้เห็นว่าทั้งโลก ไม่ว่าที่ใหนก็ตามแต่ ที่ต้องดูแลคนไข้ ต่างก็มีเป้าหมายที่จะเห็นความปลอดภัยของผู้ป่วย ความสำเร็จตามเป้าหมายจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือ และสนับสนุนจากทุกๆ ภาคส่วน

ดาวน์โหลดที่นี่…ฟรี Highlight ให้ Like: Patient safety Goals

ถอดบทเรียน ยอด สุนนทราช

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

ภาพโดย Arek Socha จาก Pixabay

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here