Inspiring R2R Researcher with New Tools

0
135
Inspiring R2R Researcher with New Tools

อย่าให้ AI ควบคุมเราในทุกการใช้ชีวิต

ในปัจจุบัน การทำวิจัย หรือการเขียนบทความวิชาการ ไม่ได้ยุ่งยากแบบเดิม เรามีเทคโนโลยี AI มาช่วยอำนวยความสะดวกในการเขียน แต่ทั้งนี้ เราก็ต้องตรวจสอบความถูกต้อง และต้องไม่ลืมกระบวนการทำงานเดิม อันได้มาถึงข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ถูกต้อง ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

เว็บสร้าง AI เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้สร้างสรรค์ผลงานได้ง่ายและรวดเร็ว เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างผลงานโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม ในการประชุมครั้งนี้ขอยกตัวอย่างเว็บ ChatGPT และ gemini.google.com

เทคโนโลยี AI คืออะไร?
AI ย่อมาจาก Artificial Intelligence หรือ ปัญญาประดิษฐ์
หมายถึง เทคโนโลยีที่ทำให้เครื่องจักรหรือคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้เหมือนมนุษย์ โดยใช้ อัลกอริทึม และ ข้อมูล ในการเรียนรู้ วิเคราะห์ และตัดสินใจ โดยไม่ต้องพึ่งพาการเขียนโปรแกรมแบบดั้งเดิม

AI ทำงาน โดยการเรียนรู้ จากข้อมูลจำนวนมหาศาล โดยใช้เทคนิคที่เรียกว่า Machine Learning ข้อมูลเหล่านี้สามารถเป็นอะไรก็ได้ เช่น รูปภาพ ข้อความ เสียง วิดีโอ หรือข้อมูลเซ็นเซอร์

AI มีหลายประเภท แต่ละประเภทมีจุดเด่นและเหมาะกับงานที่แตกต่างกัน ประเภทที่พบบ่อย ได้แก่
– Machine Learning: เน้นการเรียนรู้จากข้อมูลเพื่อทำนายผลลัพธ์ เช่น ระบบแนะนำสินค้า ระบบตรวจจับการฉ้อโกง
– Deep Learning: เน้นการเรียนรู้แบบลึกซึ้ง โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม เลียนแบบการทำงานของสมองมนุษย์ เหมาะกับงานที่ต้องวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อน เช่น การจดจำใบหน้า การแปลภาษา
– Natural Language Processing (NLP): เน้นการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ช่วยให้คอมพิวเตอร์เข้าใจภาษาของมนุษย์ เหมาะกับงานที่ต้องสื่อสารกับมนุษย์ เช่น ระบบ챗บอท ระบบแปลภาษา
– Computer Vision: เน้นการวิเคราะห์ภาพและวิดีโอ เหมาะกับงานที่ต้องตรวจจับวัตถุ วิเคราะห์ภาพ เช่น ระบบจดจำใบหน้า ระบบตรวจสอบสินค้า

ตัวอย่างการใช้งานเทคโนโลยี AI AI ถูกใช้งานในหลากหลายสาขา ตัวอย่าง เช่น
– ธุรกิจ: วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า พัฒนาระบบแนะนำสินค้า ระบบตรวจจับการฉ้อโกง
– การแพทย์: วินิจฉัยโรค วิเคราะห์ภาพถ่ายทางการแพทย์ พัฒนายา
– การผลิต: ควบคุมการผลิต วิเคราะห์ข้อมูลการผลิต พัฒนาสินค้าใหม่
– การเงิน: วิเคราะห์ความเสี่ยง ตรวจจับการฉ้อโกง บริหารจัดการพอร์ตการลงทุน
– การศึกษา: พัฒนาระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ วิเคราะห์ผลการเรียน
– การคมนาคม: พัฒนารถไร้คนขับ วิเคราะห์ข้อมูลจราจร

ประโยชน์ของเทคโนโลยี AI
– เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: ช่วยให้ทำงานได้รวดเร็ว แม่นยำ ประหยัดเวลา และทรัพยากร
– ตัดสินใจได้ดีขึ้น: วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ช่วยให้ตัดสินใจได้แม่นยำ มีประสิทธิภาพ
– พัฒนานวัตกรรม: คิดค้นสินค้า บริการ และวิธีการทำงานใหม่ ๆ
– ยกระดับคุณภาพชีวิต: ช่วยให้ผู้คนเข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ

ความท้าทายของเทคโนโลยี AI
– จริยธรรม: การใช้งาน AI จำเป็นต้องคำนึงถึงจริยธรรม ความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัย
– การเข้าถึง: เทคโนโลยี AI จำเป็นต้องมีการลงทุน ความรู้ และทักษะ ซึ่งอาจสร้างช่องว่างระหว่างผู้คน
– การเลิกจ้างงาน: AI อาจเข้ามาแทนที่งานบางประเภท ส่งผลต่อการจ้างงาน

อนาคตของเทคโนโลยี AI
AI เป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในหลายๆ ด้าน เช่น การทำงาน การศึกษา การแพทย์ การผลิต การคมนาคม

ข้อดีของเว็บสร้าง AI
– ใช้งานง่าย: ไม่ต้องเขียนโปรแกรม
– รวดเร็ว: สร้างผลงานได้รวดเร็ว
– สร้างสรรค์: สร้างผลงานที่ไม่เหมือนใคร
– สนุกสนาน: เพลิดเพลินกับการสร้างผลงาน

ข้อจำกัดของเว็บสร้าง AI
– ผลงานอาจไม่ตรงใจ: ผลงานที่ได้อาจไม่ตรงกับความต้องการ
– มีค่าใช้จ่าย: บางเว็บไซต์ต้องเสียค่าใช้จ่าย
– มีข้อจำกัด: บางเว็บไซต์มีข้อจำกัดในการใช้งาน

ตัวอย่าง ChatGPT และ ‎Gemini วิธีการใช้งาน ทดลองคีย์ข้อมูล เช่น งานเวชระเบียน แล้วกด enter
จะมีข้อมูลเกี่ยวกับงานเวชระเบียนแสดงผลขึ้น เราสามารถ copy ข้อมูลมาใช้งานได้ แต่ต้องตรวจสอบความถูกต้องจากแหล่งที่น่าเชื่อถือด้วย เป็นต้น

AI จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต

ผู้ถอดบทเรียน นางสาวสุพรรณี สุวรรณศรี
นักวิชาการฝึกอบรม สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ครีเอทีฟคอมมอนส์
งานนี้ใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มาไม่ใช้เพื่อการค้า ไม่คัดแปลง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here