การเกิดหัวใจอักเสบหลังการฉีดวัคซีนโควิดในกลุ่ม mRNA

0
2381
การเกิดหัวใจอักเสบหลังการฉีดวัคซีนโควิดในกลุ่ม mRNA
การเกิดหัวใจอักเสบหลังการฉีดวัคซีนโควิดในกลุ่ม mRNA

การเกิดหัวใจอักเสบหลังการฉีดวัคซีนโควิดในกลุ่ม mRNA

ในอิสราเอลและสหรัฐอเมริกามีการรายงานผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ (Myocarditis) และ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ (Pericarditis) เพิ่มขึ้นมากกว่าปกติหลังการฉีดวัคซีนของ Pfizer-BioNTech และ Moderna          จากการศึกษาโดย Centers of Disease Control and Prevention (CDC) ของสหรัฐอเมริกา

พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุ 12 – 29 ปี เกิดอาการในการฉีดเข็มที่สองบ่อยกว่าการฉีดเข็มแรก        อัตราที่พบในการฉีดเข็มที่สองในแต่ละกลุ่มเพศและอายุเป็นไปตามตารางที่แสดง (ตามภาพ)

การเกิดหัวใจอักเสบหลังการฉีดวัคซีนโควิดในกลุ่ม mRNA
การเกิดหัวใจอักเสบหลังการฉีดวัคซีนโควิดในกลุ่ม mRNA

ผู้ป่วยมักมีอาการหลังการฉีดวัคซีนภายในหนึ่งสัปดาห์ อาการที่พบและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ ผิดปกติ คือ

– เจ็บหน้าอก

– หายใจลำบาก

– ค่า Cardiac Enzymes สูงขึ้น

– EKG มี ST or T Wave change หรือมี Abnormal pattern อื่น

– ผู้ป่วยเกือบทั้งหมดนอนโรงพยาบาลเป็นเวลา 2- 3 วัน แล้วหายเป็นปกติ ส่วนผลในระยะยาว ยังต้องมีการติดตามกันต่อไป

อ้างอิง

1. Wallace M., Oliver S., ACIP Meeting of CDC., COVID-19 mRNA vaccines in adolescents and young adults: Benefit-risk discussion, June 23 ,2021.

2. Shimabukuro T., Vaccine Safety Team of CDC., COVID-19 Vaccines Safety Updates, June 10,2021.

ภาพโดย Pexels จาก Pixabay

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here