SHA&HA ขับเคลื่อนพร้อมกันอย่างมีพลัง

0
2538
SHA&HA ขับเคลื่อนพร้อมกันอย่างมีพลัง
SHA&HA ขับเคลื่อนพร้อมกันอย่างมีพลัง

SHA&HA ขับเคลื่อนพร้อมกันอย่างมีพลัง

 “ความยั่งยืนที่อาจจะไม่ต้องลงทุนด้วยเทคโนโลยีราคาแพงทันสมัย แต่ใช้ความเรียบง่าย ลดทอนสิ่งที่ไม่จำเป็นลง หันมาเข้าใจในคุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่ ใกล้ชิดธรรมชาติ วิถีชีวิต มีความรัก ความเอื้ออาทรเป็นพื้นฐานที่สำคัญ” ดวงสมร บุญผดุง

แนวคิดของการใช้ มาตรฐาน กฎระเบียบ มาบูรณาการกับแนวคิดจิตวิญญาณในการทำงานจะส่งผลต่อการส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์ มีพลังร่วมในการเปลี่ยนผ่าน และมีนวัตกรรมการทำงานไปสู่สิ่งที่เหนือกว่าการทำงานตามปกติ มีพลังใจ มีความอิ่มเอมใจ มีความสุข งานมีความสมบูรณ์ และมีความสนุกในการทำงาน ที่สำคัญ คือ สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างปิติสุข

การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาจิตวิญญาณในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ เชื่อมโยงในการเยี่ยมสำรวจตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ HA และการรับรู้ SHA ในการปฏิบัติของโรงพยาบาล ในปี พ.ศ. 2561 SHA ได้รับการพัฒนาสู่การวิจัยอย่างเต็มรูปแบบ มีการปรับเนื้อหาให้ครอบคลุม (coverage) น่าเชื่อถือ (reliability) เที่ยงตรง (validity)

ภก.สุนทร ปภานิธินันท์ SHA เป็นอะไรที่จับต้องได้ยาก ปี 2561 จึงมีการจัดทำมาตรฐานภายใต้งานวิจัย มีความประทับใจโรงพยาบาลเสาไห้ นำสู่การสร้างแบบสอบถามอย่างเป็นรูปธรรม มีผู้นำที่ชัดเจน กำหนดวิสัยทัศน์อย่างมีคุณค่า ผู้บริหารสามารถเข้าถึงจิตใจพยายามค้นหาความทุกข์ยากของคนทำงาน มองเห็นว่าคนทำงานทุกคนมีหัวใจ มีหน้าที่เป็นผู้ให้ สร้างความสุข ให้ผู้รับบริการได้รับความปลอดภัย หายจากโรค ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้รับบริการต้องการ ผู้ทำงานทุกคนจึงเป็นผู้มีบุญ มีคุณธรรม มีความสุข โรงพยาบาลที่ทำ SHA จะมีเอกลักษณ์คือ คนมีความสุขกับการทำงาน แม้จะมีอุปสรรคมาก แต่คนทำงานก็ยังทำงานได้อย่างมีความสุข บรรยากาศการเยี่ยมจะสัมผัสได้เลยว่า ที่นี่เป็นโรงพยาบาล SHA

ปรานต์พนิตา นาสูงชน เนื่องจากรับผิดชอบในการขับเคลื่อนคุณภาพของโรงพยาบาล QMR ที่มีหัวใจเป็น SHA แม้โรงพยาบาลกุมภวาปีจะไม่ได้อยู่ในโครงการ SHA เธอเล่าว่าในปี 2558 เกิดจุดเปลี่ยนในชีวิต เนื่องจากการใช้ชีวิตในช่วงที่ผ่านมามีแต่คำว่างาน งาน งานและงาน รวมถึงเจอแรงกดดันต่างๆ ในการทำงาน งานอดิเรกที่เคยทำไม่ได้ทำ ส่งผลให้เกิดความเครียด เจ็บป่วย ไม่มีความสุขกับสิ่งที่ทำอยู่เหมือนเคย จึงเกิดคำถามกับตนเองว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้น ทำไปเพื่ออะไร ย้อนไปเมื่อครั้งที่โรงพยาบาลสามารถพัฒนาคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน HA เมื่อปี 2553 ก็รู้สึกมีความสุข และสนุกกับการทำงานมากเพราะเป็นสิ่งใหม่ที่ได้เรียนรู้ แต่เมื่อนานวันเข้าทำไมจึงกลับกลายเป็นความทุกข์  เมื่อหันกลับมาดูเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลก็มีแต่ความทุกข์ ทั้งที่โรงพยาบาลของเราพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และผ่านการประเมินมาตลอด อาจเพราะเราเป็นองค์กรที่คาดหวังกับ high performance ของการทำงานที่สูงมากเกินไป

ศุภรัตน์ ไก่ฟ้า ผู้ตรวจเยี่ยม สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลเล่าให้ฟังว่า ความรู้สึกเมื่อเข้าตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลกุมภวาปีเหมือนได้พบเพื่อนที่รู้จักกันมานาน ผู้บริหารมีสายตาที่อบอุ่น คนทำงานมีน้ำใจ การดูแลผู้ตรวจเยี่ยมสัมผัสได้ถึงความประณีตเอาใจใส่ตลอดเวลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปฎิบัติตนเรียบร้อยเหมือนนักบวช ท่านเก็บผักที่บ้านมาปรุงอาหารให้รับประทาน  ความประณีตของผู้ปรุงอาหารทำให้ผู้รับประทานรู้สึกว่าผักนั้นช่างหวานกรอบอร่อย

ดาวน์โหลดที่นี่…ฟรี SHA&HA ขับเคลื่อนพร้อมกันอย่างมีพลัง

ถอดบทเรียน กาญจนา เสนะเปรม                      

ตำแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาระบบบริการพยาบาล (ฝ่ายการพยาบาล) โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ

Photo by Jordan McQueen on Unsplash

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here