วันจันทร์, มิถุนายน 21, 2021
หน้าแรก แท็ก Collaboration. 2P Safety

แท็ก: Collaboration. 2P Safety

Collaboration for 2P Safety Innovation (สรพ. และสวทช.)

Collaboration for 2P Safety Innovation (สรพ. และสวทช.) ความร่วมมือระหว่างสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการขับเคลื่อน “โครงการความร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข” โดยการรับสมัครรพ.ที่มีความสนใจที่จะแก้ปัญหาอุบัติการณ์ในรพ.ที่สัมพันธ์กับ 2P Safety ส่งเรื่องราวปัญหา การวิเคราะห์ และแนวทางแก้ไข ผ่านการตัดเลือกเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2P Safety Tech Hackathon...
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS