10 ข้อ ที่ทีม ENV ของโรงพยาบาลควรดำเนินการ เมื่อมีการระบาดของ COVID – 19

0
8071
Covid-19 ENV
Covid-19 ENV

          10 ข้อ ที่ทีม ENV ของโรงพยาบาลควรดำเนินการ เมื่อมีการระบาดของ COVID – 19   สถานการณ์ปัจจุบัน..มีการแพร่ระบาดของ Covid-19 ไปเกือบทุกจังหวัด..ทีม ENV ของโรงพยาบาลทุกแห่งต้องเพิ่มสิ่งที่ต้องดำเนินการ คือ

 1. ทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ เช่น มือจับประตู ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ ห้องน้ำให้ถี่มากขึ้นอาจจะทำทุก 1 ชั่วโมง
 2. เพิ่มรอบการบำรุงรักษาระบบการระบายอากาศในทุกพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ
 3. ทวนสอบเครื่องมือวัดอุณหภูมิที่จุดคัดกรองเพื่อให้มีความเที่ยงตรง ตามประเภทของเครื่องมือ
 4.  เพิ่มรอบการบำรุงรักษาห้องความดันลบ (Negative) ทุกครั้งที่คนไข้ออกจากห้อง
 5. กำกับติดตามตรวจสอบการจัดการขยะติดเชื้อตามมาตรฐานที่กำหนด
 6. ตรวจสอบเตรียมความพร้อม การสำรองระบบสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า น้ำประปา ออกซิเจน)ให้มีความเพียงพอ ความพร้อมใช้
 7. กำกับติดตามตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวันอย่างต่อเนื่อง
 8. ตรวจสอบระบบป้องกันระงับอัคคีภัยให้มีความพร้อมตลอดเวลา เนื่องจากมีอุปกรณ์ที่นำมาใช้อย่างต่อเนื่อง และมีการใช้เจลแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อที่อาจมีสารไวไฟผสมอยู่ เตรียมแผนรองรับหากจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19
 9. ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมรถพยาบาล การทำความสะอาดรถพยาบาลตามมาตรฐาน และอุปกรณ์ในการป้องกันกรณีต้องมีการรับ หรือส่งต่อผู้ป่วย
 10. เจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานต้องป้องกันตัวเองตามมาตรฐาน และปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด #บทความโดย…อาจารย์โกเมธ นาควรรณกิจ

  Designed by Freepik

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here