วันพฤหัส, สิงหาคม 5, 2021
หน้าแรก แท็ก Evaluation & Learning

แท็ก: Evaluation & Learning

แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย์ฉีดวัคซีน

แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย์ฉีดวัคซีน         สรพ.ให้ความสำคัญต่อคุณภาพและความปลอดภัยของบริการในศูนย์ฉีดวัคซีน ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการที่ สำคัญของสถานพยาบาลในภาวะวิกฤตจากโควิด 19  จึงได้รวบรวมองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีจากศูนย์ฉีดวัคซีนหลายแห่ง แล้วนำมาเรียบเรียงเป็นคู่มือปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และใส่ใจผู้รับบริการ         ประเด็นสำคัญของแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย์ฉีดวัคซีน ได้แก่ การออกแบบศูนย์ฉีดวัคซีน เรื่อง ระบบลงทะเบียนและการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย สถานที่ฉีดการออกแบบผังพื้นที่...
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS