วันพฤหัส, เมษายน 18, 2024
หน้าแรก แท็ก Management

แท็ก: Management

Innovation for Management

Innovation for Management เราทุกคนล้วนเป็นนักออกแบบ สามารถตัดสินใจได้ว่า จะจัดการปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างไร  ความสำนึกรับผิดชอบ คือ สิ่งที่เหนือกว่าหน้าที่ การจัดการนวัตกรรมนั้นเป็นหลักการที่จำเป็นสำหรับโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการพัฒนาการใช้ความคิดควบคู่ไปกับทักษะต่างๆ ที่ตอบสนองเป้าหมายขององค์กร Learning pyramid เมื่อเราได้สอนผู้อื่นจะดีขึ้น 70/20/10 model for Learning and development เพื่อ Impact โนโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา   มี aging society...

Health Information Management: Efficiency Enhancement from Taiwan to Paraguay and Thailand

Health Information Management: Efficiency Enhancement from Taiwan to Paraguay and Thailand “ในขณะที่บุคลากรทำหัตถการเจาะหลังผู้ป่วยรายหนึ่ง การตรวจสอบ (Double check) ยาเคมีบำบัดต้องรอนานขึ้น ทำให้ผู้ป่วยและญาติไม่เข้าใจว่าทำไมต้องรอนานขึ้น ต้องการความเปลี่ยนแปลงที่สามารถเชื่อมโยงทุกระบบในโรงพยาบาลเข้าด้วยกัน เพื่อลดระยะเวลารอคอยในแต่ละกระบวนการลง”               ...

Risk Management Tools : Risk Register

Risk Management Tools : Risk Register “ทะเบียนจัดการความเสี่ยง (risk register) จะช่วยในการกำกับติดตามและทบทวน เพื่อให้วงล้อของการพัฒนาคุณภาพเกิดขึ้น บางเรื่องที่ไม่มีเจ้าภาพรับผิดชอบที่ชัดเจนจะทำให้เกิดบทบาทที่ชัดเจนและเกิดการติดตามว่าอะไรที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดควรได้รับการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และควรส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดระบบที่สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรกล้าที่จะรายงานอุบัติการณ์โดยไม่กลัวว่าจะถูกตำหนิ”  (อ.ผ่องพรรณ ธนา)  Risk Register คือ ทะเบียนจัดการความเสี่ยง ที่ใช้เป็นเอกสารหลักเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง (risk management tools) ทุกขั้นตอน ทำให้เป็นกระบวนการที่มีชีวิตเป็นพลวัตมีการปรับปรุงวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยองค์ประกอบของ...

Quality management & effective standards implement (Transformation 2 & 3)

Quality management & effective standards implement (Transformation 2 & 3) เราได้กำหนดเป้าหมายไว้ชัดเจนแล้วหรือไม่ ถ้าเป็นเป้าหมายที่ชัดเจน มันต้องสามารถเป็นแรงบันดาลใจได้ โดยเฉพาะตัวเราเองและผู้อื่น” รัชดาภรณ์ ทุมมาสุทธิ์ Quality management system (การบริหารจัดการคุณภาพ) ความรู้ความเข้าใจที่เป็นรากฐานสำคัญ คือ แนวคิดคุณภาพพื้นฐาน คือ 3P กับทุกพื้นที่การพัฒนา บทเรียนที่มุ่งเน้นใน Session...

Collaborative Opioid Management for Patient Safety at Home: Practical Consideration

Collaborative Opioid Management for Patient Safety at Home: Practical Consideration “การจัดการความปวดด้วย Opioid ต้องเกิดประสิทธิภาพและปลอดภัย ซึ่งต้องมาคู่กันเสมอ”                       ...
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS