วันจันทร์, มิถุนายน 21, 2021
หน้าแรก แท็ก No

แท็ก: No

Innovation for Management

Innovation for Management เราทุกคนล้วนเป็นนักออกแบบ สามารถตัดสินใจได้ว่า จะจัดการปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างไร  ความสำนึกรับผิดชอบ คือ สิ่งที่เหนือกว่าหน้าที่ การจัดการนวัตกรรมนั้นเป็นหลักการที่จำเป็นสำหรับโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการพัฒนาการใช้ความคิดควบคู่ไปกับทักษะต่างๆ ที่ตอบสนองเป้าหมายขององค์กร Learning pyramid เมื่อเราได้สอนผู้อื่นจะดีขึ้น 70/20/10 model for Learning and development เพื่อ Impact โนโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา   มี aging society...
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS