วันจันทร์, มิถุนายน 21, 2021
หน้าแรก แท็ก PDCA

แท็ก: PDCA

เปลี่ยนมุมมอง พลิกชีวิต เปลี่ยนวิธีคิด พลิกคุณภาพงาน

เปลี่ยนมุมมอง พลิกชีวิต เปลี่ยนวิธีคิด พลิกคุณภาพงาน จุดร่วมของการร่วมมือกันทำงานของบุคลากรในทีมสหวิชาชีพคือ “ผู้ป่วย” เราทำงานทุกอย่างเพื่อผู้ป่วย เวลาที่เราให้บริการผู้ป่วย จะมีกี่มากน้อยที่เราจะนำผู้ป่วยมาเป็นจุดศูนย์กลางอย่างแท้จริง? เราเคยรับฟังเสียงสะท้อนของผู้ป่วยแล้วนำปัญหาที่แท้จริงมาแก้ไขหรือไม่? เราควรให้บริการโดยมุ่งเน้นที่การตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ มีประโยชน์อย่างแท้จริงกับผู้รับบริการ และสามารถนำ ไปต่อยอดได้ การเปลี่ยนแปลง ทำไมเราต้องเปลี่ยนแปลง? การเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับเราอย่างไร? เริ่มต้นที่มุมมองและการตัดสินใจภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน แต่อาจนำไปสู่การรับข้อมูล หรือการตัดสินใจที่แตกต่างกัน เปรียบเสมือนการหมุนวงล้อคุณภาพ (PDCA) จะทำอย่างไรให้วงล้อหมุนได้อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงกระบวนการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยของทีมสหวิชาชีพ เวลาที่ให้บริการโดยเฉพาะด้านกายภาพบำบัด เมื่อพูดถึงผลลัพธ์การให้บริการแล้ว เรามักจะวัดผลลัพธ์ในเรื่องของการลดปวด...

Value Based Healthcare & Review in Daily Activities

Value Based Healthcare & Review in Daily Activities “การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกกระบวนการทำงาน ต้องมีการเปลี่ยนให้ถึง Mental Models ซึ่งเป็นรากฐานส่วนใหญ่ของปัญหา” (รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา) “การทบทวนเหมือนกระจกส่องดูการทำงานของทีม เพื่อรับรู้ และเรียนรู้เหตุการณ์ที่เป็นปัญหา ค้นหาโอกาสพัฒนา” (กนกรัตน์ แสงอำไพ) การพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพโดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วย เครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่ง คือ การทบทวนในงานประจำ (Review in Daily Activities)...
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS