สารจากกองบรรณาธิการ Quality Care

1
2643

Resilience in Healthcare & Scaling up with Quality

เป็นเวลากว่าเกือบ 2 ปีแล้ว ที่ทีมงาน Quality Care ได้ห่างเหินกันไป ไม่ได้มารวมตัวกันเพื่อทำงานที่เรารัก นั่นคือการร่วมเรียนรู้ บันทึก และถ่ายทอด ความรู้ บทเรียนอันทรงคุณค่า ที่เราได้รับจาก HA National Forum ซึ่งทุกท่านคงทราบดีว่าจากอุปสรรค และปัญหาการระบาดของ covid-19 ทำให้เกิดผลกระทบต่อทุกภาคส่วน หากเรามองปัญหาเป็นดั่งก้อนหินที่ทำให้เราสะดุดล้ม การกลับมาครั้งนี้ของพวกเราก็เปรียบดังการลุกขึ้น และเดินต่ออย่างมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้จากปัญหา และพร้อมจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง

Quality Care Team เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนรักงานคุณภาพ ที่ตั้งใจสรรหาสาระ หัวข้อที่เฉียบคม บทเรียนที่น่าประทับใจจากเวทีอภิปราย ห้องต่างๆ นำมาเล่าสู่กันฟังต่อ ก่อให้เกิดการจุดประกาย และเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติจริง อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเตือนประเด็นสำคัญเพื่อให้กลับมา ทบทวนได้ตลอดเวลา

หลายปีที่ผ่านมาพวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งของ HA National Forum มาอย่างเหนียวแน่น และมีการปรับปรุงรูปแบบให้เกิดการขยายผลในวงกว้าง จากการตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม สู่การ create contents บน website แม้นว่า COVID-19 จะทำให้เราต้องขาดการติดต่อกันไป แต่เรามั่นใจว่าการกลับมาครั้งนี้ จะเป็นการย้ำถึงความ resilience ของคนคุณภาพ นั่นคือการล้มแล้วลุก การไม่ยอมให้อุปสรรคปัญหาทำให้เราหยุดก้าวไปข้างหน้า

เราเชื่อว่าผู้เข้าร่วมประชุม HA National Forum ครั้งที่ 22 นี้ จะได้ซึมซับเนื้อหา และประสบการณ์ จนเกิดเป็นความเข้าใจ และนำหลักการแห่งความยืดหยุ่น การฟื้นตัว และขยายผล (Resilience and Scaling up) ไปสู่การประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อให้เกิดการพัฒนาเป็นระบบสุขภาพ ที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่น ยืนหยัด และยั่งยืน เพื่อผู้ป่วย และสุขภาพวะของประชาชนชาวไทย ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของบุคลากรสาธารณสุขทุกคน

ขอให้ทุกท่านได้เรียนรู้อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อเตรียมพร้อมแม้เมื่อเราเผชิญกับปัญหา เราจะไม่เพียง “ล้มแล้วลุก” เท่านั้น  แต่เราจะ “ล้มแล้วรุก” อย่างภาคภูมิไปด้วยกัน

กองบรรณาธิการ Quality Care

9 มีนาคม 2565

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here