วันศุกร์, กรกฎาคม 1, 2022
หน้าแรก แท็ก Safety

แท็ก: Safety

A New Model of Health Promotion for Health Personnel Safety

A New Model of Health Promotion for Health Personnel Safety “น้องๆ พยาบาลที่ต้องขึ้นเวร เช้า บ่าย ดึก ไม่สบายต้องมาขึ้นเวร ต้องมาดูแลคนอื่น On IV มาขึ้นเวร ตัวเองไม่สบายใครจะดูแล” (ดร.พรศิริ ใจสม) สุขภาพของคนทำงานมีความสำคัญต่อผลลัพธ์และความก้าวหน้าขององค์กร การคงความมีสุขภาพดีของบุคลากรทั้งร่ายกายและจิตใจตลอดจนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกันหลายมิติ A...

Change agent: Quality and Safety Research

Change agent: Quality and Safety Research “งานพัฒนาคุณภาพโดยตัวเองก็เป็นวิจัยในระดับหนึ่ง ถ้าเราใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาคุณภาพก็จะกลายเป็นงานวิจัย แต่ต้องพิถีพิถันในการตั้งคำถามและวิธีการ เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่เราได้มาเป็นของจริง ไม่ได้เกิดจากความลำเอียง” รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ คุณภาพและความปลอดภัย เป็นผลลัพธ์ที่สำคัญของการดูแลผู้ป่วย สิ่งหนึ่งที่พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยได้ คือ องค์ความรู้ ซึ่งวิธีการในการสร้างองค์ความรู้ที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การวิจัย หัวข้อนี้นำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยใน 3 มุมมอง ได้แก่ มุมมองภาพกว้างของการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพที่นานาชาติให้ความสนใจ...
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS