วันจันทร์, มิถุนายน 21, 2021
หน้าแรก แท็ก Quality and Safety

แท็ก: Quality and Safety

From Global to National Movement on Quality and Safety in Healthcare

From Global to National Movement on Quality and Safety in Healthcare “การรับรองคุณภาพ ไม่สามารถทำได้จากการบังคับ ต้องมีใจร่วมเคลื่อนไหวในการพัฒนาคุณภาพ ไม่ต้องมีใครสั่ง 2P จะต้อง เป็น personnel’s commitment for patient safety” นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ   “งานคุณภาพเป็นงานที่ทำแล้วมีความสุข...

NSO ; New X wave of disruption

NSO ; New X wave of disruption “เราจะ Disruption ตัวเองหรือเราจะรอรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง” (ดร.หรรษา เทียนทอง) เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว พลิกหน้ามือเป็นหลังมือ หรือมีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้ย่อมกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่และภาวะสุขภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในฐานะที่องค์กรพยาบาลเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ จึงต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้านและพัฒนาองค์กรไปข้างหน้าให้เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ ดร.หรรษา เทียนทอง และพว.วีรชาติ ชูฤทธิ์        ...
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS