สมดุล แห่งความสุข

0
4964
สมดุล แห่งความสุข
สมดุล แห่งความสุข

สมดุล แห่งความสุข

วิธีสร้างสมดุล ให้กับความเครียด และความสุขนั้น อยู่ร่วมกัน ของผู้นำระบบงานพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล        ผู้มุ่งพัฒนากระบวนการประเมินรับรองแบบเสริมพลัง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน จะเป็นอย่างไร แค่เริ่มก็ฟังดูจะเครียดแล้ว และผู้ที่ต้องอยู่บนภาระหน้าที่ ที่หนักที่สุดแบบนี้ อย่าง นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) จะมีวิธีจัดการปัญหา และสร้างความสุขไปพร้อมๆ กันได้ยังไงกันนะ

ความสุขก็เหมือน“การปลูกต้นไม้” ปลูกต้นไม้ก็เห็นการเจริญเติบโต เห็นดอกเห็นผลที่ออกมา แล้วก็ได้ชื่นใจ        ก็เหมือนงานที่ทำส่วนหนึ่ง ก็ต้องชอบในงานที่ทำ ก็คงต้องเหนื่อยแต่ในสิ่งที่ทนเหนื่อยก็มีความสำเร็จมาชดเชย ทำให้เกิดความสุขได้ จริงๆ กว่าทุกคนจะมายืนอยู่ตรงจุดนี้ได้ ก็มีสิ่งที่สมหวังมาแล้วมากมาย ให้หัดมองโลก          ในแง่บวก เห็นในสิ่งที่มีมากกว่าไปทุกข์กับสิ่งที่ไม่มี จะเห็นว่าก็ยังอยู่ได้ เรายังคงมีชีวิตที่ดีดำเนินต่อไปได้

คนส่วนใหญ่จะไปเป็นทุกข์กับสิ่งที่ไม่สมหวัง แต่ว่าความสุขง่ายๆ นั้นอยู่รอบๆ ตัวเรา ถ้าไปหวังไกลแล้วไม่ได้ก็เกิดเป็นความทุกข์แล้วก็ทุกข์มากขึ้น ชีวิตมีทั้งทุกข์และสุข มองในส่วนที่มี มองโลกในแง่ดี และจะรู้ว่าชีวิตนั้นมีความสุขมากขึ้น เรารู้ว่าเราไม่ได้ทุกข์คนเดียว มีคนที่ทุกข์เหมือนเราทั่วแผ่นดิน ทางธรรมมะก็สอนให้รู้ว่าเมื่อเราไม่ได้ทุกข์คนเดียวสิ่งเดียวที่จะทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ก็คือการปล่อยวาง ปล่อยความเป็นตัวตนออกไปบ้าง ความยึดมั่นว่าเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ ในทุกเรื่องราว บางเรื่องแก้ไม่ได้ก็ทุกข์อยู่นั้นและ ต้องหัดรู้จักแก้ปัญหาให้เต็มที่ แต่ถ้าเกิดแก้ไม่ได้ ก็หัดปล่อยวาง

ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ หรือความสุข ล้วนมอบประสบการณ์ที่ดีได้ทั้งนั้น ต้องรู้จักเรียนรู้กับปัญหาที่เกิด ชีวิตคนเราหยุดเรียนรู้ไม่ได้ ถ้าเราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้น เป็นประโยชน์กับคนอื่นได้ สามารถดำรงชีวิตและดูแลตัวเองได้ เราต้องหัดเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอครับ คำแนะนำทิ้งท้ายของผู้อำนวยการ สรพ.

#นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here