ความประทับใจ…เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง

0
2252

ความประทับใจ จากการออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง  ต.พระหลวง อ.สูงเม่น จ.แพร่
คุณค่าจากงานชุมชน

bedridden patient

          เมื่อปี 2563 2564 ที่ผ่านมา ดิฉันเป็นหนึ่งในทีมดูแลสุขภาพช่องปากผู้ป่วยติดเตียงในต.พระหลวง อ.สูงเม่น จ.แพร่ ได้ออกตรวจสุขภาพช่องปากผู้ป่วยติดเตียงในเขตรับผิดชอบ ซึ่งในทีมประกอบไปด้วย ทันตแพทย์           จาก รพ.สูงเม่น, พยาบาลวิชาชีพ ที่เป็น Care Manager, ทันตาภิบาล และผู้ช่วยเหลือคนไข้ เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากและนำมา วางแผนการดูแลและรักษา ให้คำแนะนำที่ถูกต้อง เหมาะสมแก่ผู้ดูแล เพื่อป้องกันการเกิดปอดติดเชื้อจากการสำลัก โดยมีการเตรียมข้อมูลผู้ป่วย และนัดหมายกับผู้ดูแล เป็นที่เรียบร้อยก่อนการเข้าเยี่ยม

       ทุกวันอังคารบ่ายของแต่ละสัปดาห์ในไตรมาสแรกและไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ เราใช้มอเตอร์ไซค์ เป็นยานพาหนะ เพื่อความสะดวกในการสัญจร ภายในหมู่บ้าน โดยการเยี่ยมผู้ป่วยแต่ละคนใช้เวลาประมาณ 30 นาที     จึงเยี่ยมได้ครั้งละ 3 4 คน
.
       ความรู้สึกครั้งแรกที่ดิฉันจะเข้าไปเยี่ยมบ้าน ผู้ที่ดูแลผู้ป่วยเหล่านี้เป็นผู้ที่มีความเสียสละเป็นอย่างมาก เราควรจะต้องดูแลสุขภายกาย และสุขภาพจิตแก่ผู้ดูแลเหล่านี้ไป พร้อมกันกับผู้ป่วยด้วย

      จากการทำงานร่วมกับทีม ได้พบเจอเรื่องราวประทับใจหลายอย่าง ไม่ว่าเป็นความร่วมมือ ความตั้งใจในการทำงาน ความเสียสละ มีน้ำใจ เอื้ออาทร แก่คนในชุมชนที่ด้อยโอกาสเหล่านี้ โดยไม่หวังผลตอบแทน ทักษะในการทำงานร่วมกับชุมชนของ ทีม รพ.สต.พระหลวง ส่วนผู้ดูแลและญาติ มีความเป็นมิตรและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ดิฉันเอง ก็มีความภาคภูมิใจที่งานด้านสุขภาพช่องปาก เป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญช่นกัน ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง
.
      ขอขอบคุณ ทีมงาน รพ.สต.พระหลวง ทุกท่าน และผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ที่ให้ความร่วมมือในการทางาน ครั้งนี้ ทำให้ได้รับความรู้ ประสบการณ์การทำงานในชุมชน ได้เห็นมุมมองที่แตกต่างออกไปจากการทำงานใน รพ. หากการระบาดของโรคโควิด 19 มีความรุนแรงลดลง คงได้มีโอกาสได้เข้าไปทางานร่วมกับทีมอีกครั้งค่ะ …

#งานชุมชน #ทีมPCCพระหลวง #กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลสูงเม่น

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here