การบริการในยุคโควิด (19) สร้างทีมเวิร์ค!

0
647

การบริการในยุคโควิด (19) สร้างทีมเวิร์ค!

      โควิด -19 ให้อะไรกับเรา ? เอาจริงๆ ถ้ามีใครถามคำถามนี้กับเรา เราอาจจะเอียงคอ ทำหน้าครุ่นคิดไปพักใหญ่กันเลยทีเดียว ก็เราไม่เห็นว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรกับโรคนี้เลย แต่ถ้ามองลึกๆ ลงไป เราจะมองเห็นความเป็น “ทีม” ก็ได้ เกือบ 3 ปี ที่โควิด-19  (โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) เข้ามา วิถีชีวิตของเราก็เปลี่ยนไป ประชาชนทุกคนต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ หรือที่เรียกกันว่า ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ทุกคนต้องปรับพฤติกรรมใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อยๆ การเว้นระยะห่างทางสังคม รวมไปถึงการให้บริการทางการแพทย์ที่มีข้อปฏิบัติมากมาย

covid 19

        ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์ ของเรา เป็นหน่วยบริการทางการแพทย์ ซึ่งให้บริการประชาชนในพื้นที่เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ใกล้เคียง ตั้งแต่มีโรคโควิด-19 เข้ามา เนื่องจากเป็นโรคอุบัติใหม่ บุคลากรของหน่วยงานเราซึ่งเป็นด่านหน้าต้องทางานหนักกันมากขึ้น ซึ่งเป็นงานที่ท้าทายมากๆ เมื่อมีผู้ป่วยในพื้นที่ ทีมได้มีการสอบสวนโรค ค้นหากลุ่มเสี่ยง ตรวจคัดกรองทั้งในชุมชน ตลาด สถานประกอบการ รวมไปถึง Nursing Home ต้องออกพื้นที่เกือบทุกวัน ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปให้บริการประชาชนที่รออยู่ หน่วยงานของเราได้มีบริการดูแลผู้ป่วยที่รักษาที่บ้านผ่านระบบ AMED

    ซึ่งจะมีการติดตามอาการผู้ป่วยผ่านทางโทรศัพท์หรือทางApplication Line บางครั้งต้องมีการสื่อสารกับผู้ป่วยนอกเวลางาน ดึกๆ ดื่นๆ ทีมก็พร้อมและเต็มใจให้บริการ

     ปัจจุบันหน่วยงานของเราได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไป การออกให้บริการฉีดวัคซีนถึงบ้านสำหรับกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และยังมีการให้บริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบผู้ป่วยนอก (Outpatient with Self Isolation : OPSI) หรือ “เจอ แจก จบ” ทั้งในวันราชการ และวันหยุด

       นอกจากทีมด่านหน้าแล้วการดาเนินงานทุกอย่างจะผ่านไปไม่ได้เลย ถ้าเราขาดทีมงานเบื้องหลัง ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าทีการเงิน พนักงานขับรถยนต์ หรือพนักงานทั่วไป ที่คอยเอื้ออานวยความสะดวกในการทางานให้กับทีมด่านหน้า เรามีหัวหน้าทีม (ผู้อานวยการฯ และหัวหน้าพยาบาลฯ) ที่พร้อมนำทีม ทั้งเข้าใจปัญหา รับฟังความเห็น และให้กำลังใจทีมงานสม่ำเสมอ

      เมื่อมองย้อนกลับไปจะเห็นว่า การมีทีมที่ดี คอยช่วยเหลือกัน แก้ปัญหาร่วมกัน คอยเสียสละทางานแทนกันในช่วงที่คนในทีมติดเชื้อโควิด-19 คอยให้กำลังใจกันและกัน จะช่วยให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำงาน ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีทีมที่ดีจะช่วยให้งานขับเคลื่อนต่อไปได้ด้วยดี แม้ว่าจะเจอปัญหาอะไร ก็ทำให้เราพร้อมที่จะเผชิญต่อไปได้

– ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาลย์ ทัสนารมย์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร –

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here