เหนื่อยล้าหัวใจ ให้เราดูแล คลินิกสุขภาพจิต โรงพยาบาลลำทับ

0
530

“ยายเหนื่อย ไม่รู้จะทำพรือแล้วหมอ”

take-care-of-mental-health-clinic

         

       “ยายเหนื่อย ไม่รู้จะทำพรือแล้วหมอ” เป็นคำพูดของนางบุญศรี (นามสมมติ) อายุ 67 ปี พูดกับเจ้าหน้าที่ขณะลงพื้นที่ ซึ่งนางบุญศรี เป็นคนในพื้นที่อำเภอลำทับแต่กำเนิด นางบุญศรี มีบุตรสาว 1 คน ชื่อนางอุไร ต่อมานางอุไร ได้แต่งงานมีบุตร 2 คน หลังจากคลอดบุตร คนที่ 2 ได้ไม่นานนางอุไร ประสบอุบัติเหตุส่งผลให้นางอุไร เกิดความพิการทั้งทางกายและทางจิต อันเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ ทำให้สามีของนางอุไร ขอหย่าเพื่อไปมีครอบครัวใหม่ หนำซ้ำบุตรสาวคนเล็กของนางอุไร เป็นผู้พิการแต่กำเนิด ส่งผลให้นางบุญศรี ผู้เป็นแม่ กลายเป็นผู้ดูแลผู้พิการ ทั้งสองคนในบ้าน

      คลินิกสุขภาพ ได้รับการประสานจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทางเจ้าหน้าที่คลินิกสุขภาพจิตได้เร่งดำเนินการลงพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน IMC และ HHC เมื่อลงพื้นได้พบกับนางบุญศรี ได้ดำเนินการสอบถาม พบว่านางบุญศรี ประสบปัญหาการนำส่ง นางอุไรและบุตรเข้ารับการรักษา รวมทั้งภาระค่าใช้จ่ายของการรักษาพยาบาลของนางอุไรและบุตร รวมถึงค่าศึกษาเล่าเรียนของบุตรคนโตของนางอุไร ซึ่งเจ้าหน้าที่หลังได้รับฟังประเด็นปัญหาของนางบุญศรี จึงเร่งดำเนินการประสานงานกับภาคีเครือข่ายทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อสม. และทีมสหวิชาชีพ ร่วมกันประชุมหารือ แนวทางในการช่วยเหลือ นางบุญศรี

     ซึ่งจากการประชุมหารือ มีการแบ่งการดำเนินการช่วยเหลือออกเป็นหลายประเด็น ในส่วนของการเดินทางของ นางบุญศรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้ดำเนินการรับส่งโรงพยาบาล การรับยาจะดำเนินการส่งยาผ่าน อสม.ในพื้นที่ และมีการติดตามการใช้ยาด้วยระบบ Telepharmacy รวมทั้งการติดตามอาการเยี่ยมบ้าน ด้วยทีม IMC และ HHC ในส่วนของภาระค่าใช้จ่ายทางคลินิกสุขภาพจิตได้นำเสนอชื่อของ นางบุญศรีและครอบครัว เข้าโครงการช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบาง Krabi Steady

      ซึ่งจากการดำเนินการดังกล่าวเป็นการแบ่งเบาภาระของนางบุญศรี เป็นส่วนเล็กๆ ที่ทำให้นางบุญศรี ยิ้มได้ ครอบครัวของนางบุญศรี อาจไม่เป็นครอบครัวเดียวที่ประสบปัญหาดังกล่าว แต่ภาคีเครือข่ายอำเภอลำทับ พร้อมช่วยเหลือทุกด้าน เพื่อรอยยิ้มของประชาชนในพื้นที่ คอยเคียงข้างทุกปัญหาและจะผ่านวิกฤตไปด้วยกัน

 -กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลลำทับ จังหวัดกระบี่-

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here