วันพุธ, กุมภาพันธ์ 1, 2023
หน้าแรก แท็ก Change

แท็ก: Change

Conceptual Framework for Change: Driver Diagram

Conceptual Framework for Change: Driver Diagram “นักยุทธศาสตร์ชั้นดีจะไม่เกาะติดคิดแต่เรื่องที่เราทำได้เท่านั้น แต่จะคิดถึงสิ่งที่ยังไม่ได้ทำด้วย สิ่งนี้จะเป็นขุมทรัพย์ของการพัฒนาระบบงาน โดยไม่จนตรอกหรือติดกับกับข้อจำกัดต่างๆ ที่มีอยู่” (นพ.อนุวัฒน์  ศุภชุติกุล)  Driver Diagram คือ แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จตามเป้าหมาย โดยจำแนกเป็นลำดับชั้นจากปัจจัยขับเคลื่อนไปสู่แนวคิดการปรับเปลี่ยน เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ทีมสามารถแปลงสิ่งที่เป็นนามธรรม หรือเป้าหมายที่ทีมต้องการ สู่การกำหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  ทำให้ทีมเห็นภาพการเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายและการปฏิบัติ สื่อสารให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนำไปสู่การปฏิบัติจนเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน Session...

นวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิต

นวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิต “มนุษย์เราดำรงได้ 2 สถานภาพ คือ เราจะนำการเปลี่ยนแปลง หรือจะให้การเปลี่ยนแปลงนำเราไปจนเราต้องยอมจำนนกับการเปลี่ยนแปลงนั้น” นพ.สมจิตต์ ชี้เจริญ “นวัตกรรมไม่ใช่สิ่งที่เข้าถึงยาก จริงๆ แล้วเป็นการนำสิ่งง่ายๆ และใกล้ตัวมาใช้ในการแก้ปัญหา และปัญหาต่างๆ จะแก้ได้ด้วยนวัตกรรมและการร่วมใจกัน” พ.อ.นพ.ชูศักดิ์ ลิ้นทอง  “เราต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ สิ่งสำคัญ คือ การดูแลคนที่ทำงานกับเราให้มีความสุข” เบ็ญจา สบายใจ “นวัตกรรมเกิดจากวิธีคิด มี 50 อย่างที่บอกว่าเราไม่ควรจะเปลี่ยน...
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS