หน้ากากอนามัย

0
2438

เคล็ดลับคุณภาพ ชวนเรียนรู้เรื่อง หน้ากากอนามัย
คำแนะนำในการใช้หน้ากากอนามัยประเภทต่างๆ อ้างอิงจาก นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรคในการสื่อสารทาง Facebook Live ของ สรพ. เมื่อ 11 มีนาคม 2563 มีสาระสำคัญ ดังนี้

👨🏿‍🔬 บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วย COVID-19 ต้องใช้หน้ากาก N-95
🦸‍♀️บุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยทั่วไปให้ใส่ “หน้ากากอนามัย” หรือ Surgical mask
🤱 ประชาชนทั่วไปใช้ แนะนำให้ใช้ “หน้ากากผ้า” กรณีต้องเข้าไปสถานที่แออัด
🤱 ผู้ป่วยควรใส่ “หน้ากากอนามัย” เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ ควรเลือกหน้ากากอนามัยที่กระชับใบหน้า

 

ภาพโดย Alexas_Fotos จาก Pixabay

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here