5G Cloud AI Smart Hospital

0
1647
5G Cloud AI Smart Hospital
5G Cloud AI Smart Hospital

5G Cloud AI Smart Hospital
5G Cloud AI Smart Hospital

ถอดบทเรียนโดย นายสุทธิพงศ์ คงชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์                                                                                  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here