การเตรียมความพร้อมโรงพยาบาล เพื่อรับมือกับ COVID-19

0
4223
            วันนี้เคล็ดลับงานคุณภาพ ชวนมาเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล เพื่อรับมือ COVID-19
การเตรียมความพร้อมโรงพยาบาล เพื่อรับมือกับ COVID-19
พญ.นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากกรมการแพทย์ ได้แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาล เพื่อรับมือกับ COVID-19 ใน Facebook Live ของ สรพ. เมื่อ 13 มีนาคม 2563 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี

1. จัดตั้ง Acute respiratory Infection (ARI) Clinic สำหรับการตรวจผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ
2. บูรณาการความพร้อมของเตียงในทุกภาคส่วน เชื่อมโยงงานเพื่อรองรับผู้ป่วย
3. เพิ่มปริมาณเตียงรองรับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ โดยจัดเป็น Cohort Ward
4. จัดทำแนวทางการวินิจฉัยและรักษาร่วม
5. สำรวจและสำรอง PPE
6. เตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม กรณีมีผู้ป่วยจำนวนมาก
การจัดการผู้ป่วย PUI1. ให้ผู้ป่วยอยู่ในบริเวณที่จัดไว้ สวมหน้ากากอนามัย
2. หากเป็นผู้ป่วยมีข้อบ่งชี้เป็นผู้ป่วยใน ให้อยู่ห้อง isolation room/ single room ไม่จำเป็นต้องเป็น negative pressure room
3. บุคลากรสวม PPE ตามความเหมาะสม
4. หลีกเลี่ยงหัตถการประเภทที่ทำให้เกิด aerosol เช่น การพ่นยาแบบ nebulizer เพราะอาจทำให้สารคัดหลั่ง
กลายเป็น aerosol ที่แพร่กระจายได้ไกลถึง 10 เมตร ถ้าต้องทำหัตถการประเภทนี้ ควรส่งผู้ป่วยไปทำหัตถการในห้องแยก (isolation room) ที่เป็น negative pressure หรือใช้ inhaler with spacer
5. ภาพรังสีปอด แนะนำใช้ portable x-ray ไม่ใช้ห้องร่วมกับผู้ป่วยอื่น
6. ห้องปฏิบัติการ ปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ภาพโดย Tumisu จาก Pixabay

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here