วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 28, 2021
หน้าแรก แท็ก COVID-19

แท็ก: COVID-19

COVID-19 องค์ความรู้ แนวทาง การดูแลรักษา และการป้องกัน เชื้อไวรัส COVID-19 การบริการจัดการสถานการณ์วิกฤต COVID-19 เรียนรู้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ

New Services in Hospitals

เคล็ดลับงานคุณภาพ วันนี้ชวนมาเรียนรู้ New Services in Hospitals กันครับ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉม (Disruptive change) ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ร่วมกับแรงกดดันจากการระบาดของ COVID-19 ทำให้บริการสุขภาพของโรงพยาบาลต้องมีการปรับโฉมครั้งใหญ่ เพื่อรองรับคลื่นยักษ์ของการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะถาโถมเข้าใส่ในไม่ช้า ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วและที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ ได้แก่ 1. การปรับระบบบริการผู้ป่วยนอก เพื่อลดความแออัดและลดโอกาสแพร่กระจายของเชื้อโรค - การจัดตั้ง ARI Clinic การปรับโครงสร้างทางกายภาพ และการจัดการเรื่องการป้องกันการติดเชื้อ - การจัดระบบนัดหมายและคิวการตรวจด้วย Application...

New Normal in Healthcare

New Normal in Healthcare จากการระบาดของ COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้วิถีการดำรงชีวิตและรูปแบบของงงานบริการจำนวนมากต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ซึ่งการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างไม่น่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงชั่วคราว แต่น่าจะกลายเป็นวิถีปฏิบัติปกติในอนาคต (New normal)บริการสุขภาพก็จะเกิด new normal ขึ้นเช่นเดียวกัน โดยกรมการแพทย์ได้ร่วมกับสภาวิชาชีพและตัวแทนจากโรงพยาบาล จัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 ในเรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วยใน, ผู้ป่วยฉุกเฉิน, บริการฟื้นฟู, ผู้ป่วยวิกฤต, การรักษาทางทันตกรรม การทำหัตถการและการผ่าตัด...

COVID-19 กับ การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล

COVID-19 กับ การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลเพื่อรองรับ COVOD-19 อาจารย์เชาวลิต เมฆศิริกุล วิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและอากาศ และ อาจารย์โกเมธ นาควรรณกิจ รองผู้อำนวยการ สรพ. ได้แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลเพื่อรองรับ COVOD-19 ใน Facebook Live ของ สรพ. เมื่อ 11 มีนาคม 2563...

แนวทางการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ COVID-19

เชื้อ COVID 19 สามารถคงอยู่ในแวดล้อมต่างๆ ได้นานหากไม่มีการทำความสะอาด จึงจำเป็นต้องรู้จักวิธีลดการปนเปื้อนเชื้อและการใช้สารทำความสะอาดหรือน้ำยาฆ่าเชื้อให้เหมาะสมและ contact timeตามชนิดของน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้ สารทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อ 1.ใช้แอลกอฮอล์70-90% (ประมาณ 30 วินาที) สำหรับพื้นผิวของวัตถุต่างๆ ที่เป็นโลหะ 2.ใช้ Hydrogen peroxide ในความเข้มข้นต่างๆ ใช้สำหรับทำความสะอาดพื้นผิวได้ ดังนี้ ใช้น้ำยา Hydrogen peroxide 0.05% (ประมาณ...

บทบาท ICN ในสถานการณ์ COVID-19 ประสบการณ์จากสถาบันบำราศนราดูร

เคล็ดลับงานคุณภาพวันนี้ ขอเชิญมาร่วมเรียนรู้ เรื่อง " บทบาท ICN ในสถานการณ์ COVID-19 ประสบการณ์จากสถาบันบำราศนราดูร " บทบาทหน้าที่ ICN โดยทั่วไป ได้แก่ เฝ้าระวังการติดเชื้อผู้ป่วยทุกรายในโรงพยาบาล เฝ้าระวังการติดเชื้อเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ดำเนินการและกำกับดูแลระบบการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในรพ. สอบสวนและควบคุมการระบาดของการติดเชื้อ/โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ นอกจากนี้ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ICN ปรับมาตรการในการดูแลบุคลากรและประคับประคองจิตใจ เพิ่มเติมดังนี้ - มีการปรับนโยบายการเฝ้าระวังในเชิงรุก กำหนดมาตรการดูแลสุขภาพ สวัสดิภาพความปลอดภัยของบุคลากรทั้งร่างกาย...

การดูแลผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการไม่มากที่บ้านของตนเอง

  วันนี้เคล็ดลับงานคุณภาพ มีเรื่องการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการไม่มากที่บ้านของตนเอง  มาให้เรียนรู้กันครับ ถ้าการระบาดของ COVID-19 ขยายตัวอย่างรวดเร็ว คงมีสักวันหนึ่งที่เตียงและบุคลากรทางการแพทย์จะมีไม่เพียงพอที่จะดูแลผู้ป่วย COVID-19 ทุกคนที่โรงพยาบาล และจะทำให้ผู้ป่วยที่มีอาการไม่มากจำเป็นต้องได้การดูแลที่บ้านของตนเอง องค์การอนามัยโลกได้ออกคำแนะนำเมื่อ 17 มีนาคม 2563 เพื่อให้การเกิดการจัดการที่เป็นระบบในการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ที่บ้านของตนเอง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 1. การเตรียมบ้านผู้ป่วย ยึดหลัก isolation with good ventilation...

การเตรียมความพร้อมโรงพยาบาล เพื่อรับมือกับ COVID-19

            วันนี้เคล็ดลับงานคุณภาพ ชวนมาเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล เพื่อรับมือ COVID-19 การเตรียมความพร้อมโรงพยาบาล เพื่อรับมือกับ COVID-19 พญ.นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากกรมการแพทย์ ได้แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาล เพื่อรับมือกับ COVID-19 ใน Facebook Live ของ สรพ. เมื่อ 13 มีนาคม 2563 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี 1. จัดตั้ง...

การจัดการ รพ. ภายใต้สถานการณ์การระบาดของ COVID-19

เคล็ดลับงานคุณภาพ วันนี้ชวนมาเรียนรู้ เรื่อง การจัดการรพ.ภายใต้สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 “ฝากถึงบุคลากรสาธารณสุขว่า ไม่มีใครรู้ว่าพวกท่านเป็นวีรบุรุษ แต่เราเรียกกันเองว่าเป็น มดงานนิรนาม เราไม่ได้ทำเพื่อชื่อเสียงหน้าตา แต่เราทำเพื่อให้คนไทยทุกคนปลอดภัย ในวันหนึ่งเมื่อเราชนะ ท่านจะภูมิใจในสิ่งที่ท่านได้ทำ” นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค HA Live ณ สรพ. 11 มีนาคม 2563 นอกจากคำพูดที่ก่อให้เกิดกำลังใจในหมู่ชาวสาธารณสุขที่เป็นด่านหน้าในการปะทะกับ COVID-19 แล้ว รองอธิบดีกรมควบคุมโรคยังได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการจัดการโรงพยาบาลในอีกหลายประเด็น...
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS