วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 6, 2023
หน้าแรก แท็ก Adverse Event

แท็ก: Adverse Event

แผนการพัฒนาเพื่อลด Adverse Event

แผนการพัฒนาเพื่อลด Adverse Event       เมื่อมีการวิเคราะห์หรือทบทวนเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จนได้สาเหตุรากเหง้า (Root Cause Analysis) ของปัญหาแล้ว ขั้นตอนที่มีความสำคัญมากอีกขั้นหนึ่ง ก็คือ การจัดทำแผนการพัฒนาเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิด AE ซ้ำอีก ในอนาคต        แผนภาพนี้ น่าจะช่วยให้โรงพยาบาลมีมุมมองในการสังเคราะห์แผนการพัฒนาที่เหมาะกับบริบทของตนเองได้ง่ายขึ้น         ทั้งนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น การแก้ไขปัญหาขึ้นกับสาเหตุของปัญหา ขึ้นกับบริบท ศักยภาพและความพร้อมของโรงพยาบาล ประกอบกับการมีระบบ monitor ติดตามการเกิดเหตุการณ์ซ้ำ หรือความรุนแรงเพื่อนำสู่การหมุนวงรอบของการปรับปรุง...

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ Adverse Event

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ Adverse Event       กระบวนการดูแลผู้ป่วยต้องออกแบบให้สอดคล้องกับความรู้ทางการแพทย์ที่เป็นปัจจุบัน   และมีการจัดบริการโดยบุคลากรจากสหวิชาชีพที่ทำงานประสานกัน โดยมีอุปกรณ์ อาคารสถานที่ และเครื่องมือที่ทันสมัย ปัจจัยจำนวนมากเหล่านี้มีความสลับซับซ้อนและควบคุมให้สมบูรณ์แบบตลอดเวลาได้ยาก ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากบริการทางการแพทย์ (Adverse Event - AE)ซึ่งเป็นปัญหาที่ท้าทายระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยของทุกประเทศทั่วโลก        จากการศึกษาโดย OECD ในปี 2020 พบว่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10...
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS