วันอาทิตย์, เมษายน 2, 2023
หน้าแรก แท็ก Register

แท็ก: Register

Risk Management Tools : Risk Register

Risk Management Tools : Risk Register “ทะเบียนจัดการความเสี่ยง (risk register) จะช่วยในการกำกับติดตามและทบทวน เพื่อให้วงล้อของการพัฒนาคุณภาพเกิดขึ้น บางเรื่องที่ไม่มีเจ้าภาพรับผิดชอบที่ชัดเจนจะทำให้เกิดบทบาทที่ชัดเจนและเกิดการติดตามว่าอะไรที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดควรได้รับการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และควรส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดระบบที่สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรกล้าที่จะรายงานอุบัติการณ์โดยไม่กลัวว่าจะถูกตำหนิ”  (อ.ผ่องพรรณ ธนา)  Risk Register คือ ทะเบียนจัดการความเสี่ยง ที่ใช้เป็นเอกสารหลักเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง (risk management tools) ทุกขั้นตอน ทำให้เป็นกระบวนการที่มีชีวิตเป็นพลวัตมีการปรับปรุงวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยองค์ประกอบของ...
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS